"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-08

Forskarskolor får gott betyg av Högskoleverket

NYHET Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete och Genusforskarskolan, bägge med Umeå universitet som värdhögskola, får positiva omdömen i Högskoleverkets utvärdering av forskarskolornas samverkan och forskarutbildning.

Högskoleverket har utvärderat de 16 nationella forskarskolor som startades 2001 för att stimulera samarbetet mellan ämnesområden och lärosäten, och för att nå en bättre kvalitet i forskarutbildningen.

Två forskarskolor har Umeå universitet som värd: Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA) och Genusforskarskolan. Högskoleverket ger bägge forskarskolorna mycket gott betyg.

Vid Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete har varje doktorand två handledare, och enligt Högskoleverket har forskarskolan lyckats koordinera och förbättra handledararbetet genom regelbundna möten och seminarier. Forskarskolan har på ett ansenligt sätt medverkat till en ökad samverkan mellan olika partnerhögskolor, och stärkt forsknings- och forskarutbildningsmiljöerna. Forskarskolan har också lyckats etablera ämnet pedagogiskt arbete som forskningsämne, och lyckats samla, samordna och bygga upp en nationell forskningsverksamhet inom ämnet pedagogiskt arbete.

– Jag är mycket glad och stolt över att det arbete vi gjort inom forskarskolan uppmärksammats på ett så positivt sätt av Högskoleverket. Särskilt roligt känns det att utvärderarna menar att vi lyckats uppfylla vårt uppdrag att etablera ämnet pedagogiskt arbete nationellt, säger professor Per-Olof Erixon, ordförande och tidigare föreståndare för NaPA, som också noterar att forskarskolan inte får ett enda negativt omdöme i utvärderingen, och att det lyckade handledararbetet lyfts fram som en viktig fråga av utvärderarna.

Inom Genusforskarskolan har varje doktorand minst två handledare, varav åtminstone en har genuskompetens, och Högskoleverket menar att flera handledare och handledningstimmar är utvecklande för doktoranderna. Enligt verket har ledningen för forskarskolan på ett professionellt sätt och med engagemang genomfört idén om en forskarskola. Forskarskolan har tydligt förstärkt genusperspektivet inom respektive forskarutbildningsämne och byggt upp ett nätverk för de inblandade parterna. Annelie Bränström-Öhman, studierektor vid Genusforskarskolan, är väldigt glad över att Högskoleverket uppmärksammar det unika i forskarskolans modell för en tvärvetenskapligt integrerad forskarutbildning.

– Det är roligt att våra arbetsformer, från ledning och organisation till kursutveckling, internationaliseringsarbete och handledning, får beröm. Ett kvitto på att vi lyckats är också att våra doktoranders avhandlingar får ett särskilt omnämnande, som goda exempel på hur den tvärvetenskapliga miljön har bidragit till att bredda och stärka forskningsarbetet.

Verket menar dock att för att utveckla genusforskningsområdet måste man kunna få disputera i genusvetenskap, något som nu också är på gång genom den parallella forskarutbildning i genusvetenskap som nu är under planering vid Genusforskarskolan/Umeå centrum för genusstudier.

Hela rapporten finns på Högskoleverkets sida: www.hsv.se/download/18.880c3ba1194d1b806c800029724/0816R.pdf

För mer information:

Per-Olof Erixon, ordförande i ledningsgruppen för Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete, NaPA, Umeå universitet, 070-550 86 05, per-olof.erixon@educ.umu.se

Annelie Bränström-Öhman, studierektor för forskarutbildningen, Genusforskarskolan/Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet, 070-229 80 77, 090-786 69 78 annelie.branstrom@littvet.umu.se

Ann Öhman, föreståndare Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet, 090-786 92 19 ann.ohman@ucgs.umu.se

Britta Lundgren, vetenskaplig ledare Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet, 090-786 6243, 070-651 68 22 britta.lundgren@kultmed.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson