"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-16

Forskarstyrd digitalisering vid Umeå universitetsbibliotek

NYHET Kungliga biblioteket beviljar Umeå universitetsbibliotek237 000 kronor i projektmedel för ett digitaliseringsprojekt av äldre böcker under 2010.

Målet är att, inom ramen för ett pilotprojekt, testa, implementera och utvärdera en ny modell för forskarstyrd digitalisering. Projektets idé är att öppna alla icke upphovsrättsskyddade samlingar för onlinebeställningar direkt via befintliga kataloger. Böckerna digitaliseras och levereras som PDF:er till användaren. Det är med andra ord, kunden – forskarna, som bestämmer vad som ska digitaliseras.

– Utgångspunkten är ett system som i nuläget drivs vid ett 20-tal europeiska bibliotek i nätverket ”Ebooks on demand”. Vi blir den första svenska deltagaren och förhoppningen är att vårt deltagande ska inspirera fler bibliotek i Norden, säger Mats Danielsson, avdelningschef vid forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

Ebooks on demand är en avgiftsbelagd men subventionerad tjänst, resultatet införlivas senare i bibliotekets digitala samlingar (open access).

– Vi ser projektet som ett viktigt komplement till mer storskaliga digitaliseringssatsningar. Utbyggt ger det oss en möjlighet till en tydligare forskarstyrning av vårt urval för digitalisering. Det ger också forskare och studenter tillgång till böcker från andra bibliotek; äldre böcker som normalt inte är tillgängliga annat än för läsning på plats och då ofta enbart i bevakade specialläsesalar, berättar Christer Karlsson, projektsamordnare, Umeå universitetsbibliotek.

I projektet ingår att dels undersöka vilka insatser som krävs för att anpassa systemet till svenska förhållanden när det gäller språk, dels att standarder för digitalisering följs samt organisation av arbetsflöde. En central del av projektet är att integrera beställningsfunktionen i några större katalogsystem – Aleph respektive IPAC - för automatiserade beställningsrutiner.

Kontaktpersoner: Christer Karlsson, projektsamordnare, Umeå universitetsbibliotek
E-post: christer.karlsson@ub.umu.se Tel: 090-786 98 84 Mobil: 070-699 66 23 Mats Danielsson, avdelningschef Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek
E-post: mats.danielsson@foark.umu.se
Tel: 090-786 66 44

Ebooks on demand

Redaktör: Carina Dahlberg