"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-10

Forskartjänsten fick stor katalysatoreffekt

NYHET Pernilla Wikström vid Institutionen för medicinsk biovetenskap var en av tre forskare som 2010 anställdes som gruppledare i en innovativ och gemensam forskningssatsning av universitetsstyrelsen och medicinska fakulteten vid Umeå universitet samt Västerbottens läns landsting. Idag, sex år senare, beskriver Pernilla Wikström hur den strategiskt långsiktiga satsningen blev till en trestegsraket för hennes karriär som cancerforskare.

– Den satsning som min forskartjänst var en del av erbjöd mig en tydlig karriärbana, vilket ju ofta kan vara tufft att hitta för unga forskare i början av karriären, säger Pernilla Wikström.
– För mig som cancerforskare har den största fördelen varit att jag fick det andrum och de extra finansiella muskler som krävdes för att kunna göra långsiktiga satsningar.

Avsikten med satsningen på prekliniska och kliniska forskartjänster, som beslutades 2009 under namnet ”Satsning inom interaktionsområdet preklinisk- klinisk medicin”, har varit att skapa ökat samarbete mellan den prekliniska och den kliniska sidan av forskningen vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. Satsningen har finansierats med hjälp medel från både universitetsstyrelsen och medicinska fakulteten, medan landstinget har stått för lokaler för forskning och doktorander.

– Att inledningsvis få tillräckliga resurser för att kunna anställa forskare och starta det ambitiösa biomarkörprojektet som vi idag jobbar med har inneburit en slags katalysatoreffekt, säger Pernilla Wikström, som disputerade 1998 och sedan haft tjänster som projektassistent och forskarassistent innan hon 2008 erhöll en docentur.

Pernilla Wikströms forskning är inriktad på att finna biomarkörer som kan avslöja och upptäcka aggressiv prostatacancer. Genom nära samarbete med forskargrupper med olika kompetenser, däribland kemister, genomför Pernillas forskargrupp studier av arvsanlag, proteiner och små molekyler (metaboliter) med målet att identifiera potentiella biomarkörer för tumörceller samt terapeutiska målmolekyler som i förlängningen kan utveckla sjukvårdens förmåga att hitta och behandla farlig prostatacancer.

Det långsiktiga och stabila stöd som jag genom preklin-forskartjänsten haft i ryggen har inneburit att jag kunnat fokusera helhjärtat på det allra viktigaste.

Genom finansieringen i preklin/klin-satsningen kunde Pernilla Wikström 2010 anställa två doktorander och en forskningsingenjör. Några år senare fick hon Cancerfondens Senior Investigator Award, vilket är en finansierad cancerforskartjänst. Samma år fick hon tillsammans med tre andra forskningsledare ett forskningsanslag på 34 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning inom en speciell satsning ”Nya biomarkörer med klinisk relevans”.

Forskningen har varit mycket framgångsrik och bland annat lett till att Pernilla bara under de senaste fem åren medverkat till 17 vetenskapliga artiklar samt påbörjat en klinisk biomarkörstudie. För tillfället har Pernilla fyra doktorander, vilket hon anser är en slags övre gräns för vad hon hinner med.

– Det långsiktiga och stabila stöd som jag genom preklin-forskartjänsten haft i ryggen har inneburit att jag kunnat fokusera helhjärtat på det allra viktigaste. Jag hoppas därför verkligen att det görs fler liknande satsningar i framtiden, säger Pernilla Wikström.

Åke Forsberg, som är vicedekan för forskning vid medicinska fakulteten, tror att satsningen kan utgöra en modell för framtiden:
– Förhoppningen är att framtida samarbeten mellan universitetet, fakulteten, landstinget och externa finansiärer ska ha samma fina effekt för fler forskare som för Pernilla.

Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Daniel Harju