"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-28 Uppdaterad: 2018-06-29, 11:21

Forskarutbildning i datavetenskap uppfyller inte ett av kvalitetskraven

NYHET Nu har beslut kommit angående Universitetskanslersämbetets, UKÄs, utvärdering av forskarutbildningar i datavetenskap i Sverige. Umeå universitet får det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet.

Beslutet innebär att forskarutbildningen i datavetenskap (licentiat- och doktorsexamen) inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning på forskarnivå och lärosätet riskerar tillståndet att utfärda doktorsexamen i datavetenskap.

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet ska senast 26 juni 2019 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer UKÄ att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda doktorsexamen i datavetenskap.

UKÄ har gjort en nationell utvärdering av samtliga utbildningar på forskarnivå i datavetenskap i Sverige. Av de 14 utvärderade lärosätena fick sex lärosäten omdömet ifrågasatt kvalitet. Fem av dessa lärosäten, däribland Umeå universitet, kritiserades för samma typ av brist – att jämställdhetsperspektivet inte kunde bedömas vara tillfredsställande.