"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-07-25

Forskning och utbildning tar Sliperiet i besittning

NYHET Sedan Sliperiet invigdes hösten 2014 har den gamla industrilokalen på Konstnärligt campus fyllts av projekt och aktiviteter med innovation och gränsöverskridande möten som gemensamma nämnare. Bland allt som pågår märks särskilt några spirande samarbeten med stora industriföretag.

Inne på Sliperiet flödar kreativiteten. Redan när man kommer innanför dörrarna möts man av människor i möten, byggandes på modeller och skrivandes på projektplaner.

— Det är mycket på gång just nu, berättar Marlene Johansson som är föreståndare för Sliperiet.

Sliperiets verksamhet fokuserar främst på samverkan med näringsliv och samhälle, och varken idéerna eller projekten är små.

— Själv arbetar jag tillsammans med många andra med +Project, ett stort forskningsprojekt med fokus på digitalisering inom trä och byggsektorn, säger Marlene Johansson.

— Redan idag ligger vi i framkant när det gäller mode och digitalisering. När det kommer till träindustri och material för 3D-utskrifter går det raskt framåt. Det känns otroligt spännande.

Sliperiet
På Sliperiet finns prototyplabb och studios för visualisering och mediaproduktion, utrustade med kraftfull digital produktionsteknik. Foto: Sliperiet

Den första tiden för Sliperiet har handlat om att färdigställa alla verkstäder och studios. Ett arbete där Marlene Johanssons föregångare Tapio Alakörkkö lagt grunden.

— För att bryta traditionella mönster har labben utformats så att trä och tyg växlas om vartannat. Sliperiets fördel är just kunskapsutbytet och då behövs besökare med olika bakgrunder, säger Marlene Johansson.

Ett nästa steg har varit att börja utforska husets möjligheter till idéutveckling och prototypbyggande genom små och stora arrangemang.

— Sliperiet som innovationsmiljö börjar sprida sig i regionen och responsen från både näringsliv och omgivande samhälle har varit mycket positiv, förklarar Marlene Johansson.

Kenneth Bodin på Sliperiet.
Arrangemang på Sliperiet i samarbete med GE Healthcare. Kenneth Bodin från Algoryx Simulation håller föredrag. Foto: Sliperiet

Fjolårets största arrangemang var samarbetet med General Electrics globala roadshow GE Garages. Under tre intensiva dagar träffades studenter och forskare från hela universitetet för att ta del av ny digital teknik och den senaste generationens 3D-skrivare.

— Vi är otroligt glada att vi lyckades få hit GE Garages. På sin världsturné skulle de göra ett stopp i Sverige och så valde de Umeå och Sliperiet.

Samarbeten och kontakter som knöts under de dagarna håller på att tas vidare i tillämpade forskningsprojekt. Även andra industrisamarbeten står i startgroparna. Till exempel medverkar Sliperiet när forskare från Umeå universitet och ingenjörer från Volvo med hjälp av motion capture-teknik kartlägger fabriksarbetares rörelsemönster för att förbättra ergonomin i arbetet.

Agneta Marell.
Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation. Foto: Elin Berge.

Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation, har varit en drivande part i Sliperiets förverkligande från första början.
Grundidén om att skapa en koncentrerad kreativ miljö med tillgång till ett brett spektrum av ny teknik var något som föddes i tät dialog med fakulteterna.

Utgångspunkten är att samverkan är något som stärker både utbildning, forskning och nyttiggörande. Det är ett av målen i universitetets vision, och Sliperiet är ett av många svar på hur det kan göras.

Agneta Marell menar att det är en utveckling som behöver få ta sin tid. Men jämfört med för sex år sedan finns det i dag en bredare förståelse för vad samverkan är och att det kan leda till ökad kvalitet. Fler är beredda att ta klivet.

— Inledningsvis har Sliperiet satsat mycket på att ge möjlighet för universitetets lärare att utbilda sig i miljön. Det tar sin tid att implementera nya arbetssätt, men inom alla fakulteterna har man börjat hitta sätt att utnyttja Sliperiets möjligheter, både för undervisning och forskning.

Huset på konstnärligt campus inrymmer en flora av externa hyresgäster, med tyngdpunkt på konstnärliga och kulturella näringar, samt en inkubator i form av Uminova eXpression som Agneta Marell också vill poängtera vikten av:

— Inkubatorn ger en möjlighet till att tidigt testa kommersialiseringsmöjligheten i de innovationer som uppstår, men även till att verifiera idéer som handlar om att skapa samhällsnytta i andra bemärkelser.

Text: Emma Skog och Jonas Lidström

Redaktör: Anna Lawrence