"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-29

Forskning om digitala lärresurser får EU-anslag

NYHET Umeå universitet ska genom ett EU-finansierat forskningsprojekt undersöka hur användningen av digitala lärresurser kan ökas i skolan.

Institutionen för interaktiva medier och lärande (IML) vid Umeå universitet har, tillsammans med nio andra lärosäten i Europa, tilldelats ett anslag på 4 miljoner kronor från EU:s program för livslångt lärande. IML ska inom projektet Metaschool, forska om hur tillgången och användning av digitala lärresurser kan förbättras.
– Projektet är ytterligare en pusselbit i uppbyggnaden av IMLs forskningsområde för infrastruktur för lärande. Vi kommer att studera kopplingen mellan kunskapsmål, digitala lärresurser och den tekniska infrastrukturen, säger Fredrik Paulsson, universitetslektor vid IML.

Syftet är att undersöka hur dessa tillsammans kan bidra till att skapa den flexibilitet som är nödvändig för att ge bäst stöd för olika former av lärande. IML kommer bland annat att undersöka hur digitala portföljer och personliga arkiv bäst skall utformas för att bidra till denna målsättning.
– Val och utformning av teknik påverkar i hög grad användbarheten hos digitala lärresurser och därmed också hur dessa fyller sitt syfte i förhållande till lärarens pedagogiska målsättningar och förväntningar. Det är också viktigt att läraren besitter den kunskap som behövs för att få kontroll över den digitala miljön, säger Fredrik Paulsson.

– Med digitala lärresurser menas alla typer av material i digital form som används för lärande. Det kan handla om små beståndsdelar som en bild eller en ljudfil likaväl som hela paket, som exempelvis ett läromedel, där flera olika digitala media ingår och möjligheterna till interaktivitet utnyttjas. För att digitala lärresurser skall komma till sin fulla rätt är samspelet mellan dessa och den virtuella lärmiljön oerhört viktigt, säger Fredrik Paulsson.

Projektet koordineras av Ellinogermaniki Agogi i Aten och ska pågå i två år. Kontaktperson och projektledare: Fredrik Paulsson, universitetslektor, interaktiva medier och lärande (IML) Tel: 0703-167618, 090-7866963
E-post: fredrik.paulsson@educ.umu.se

Redaktör: Olof Bergvall