"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-22

Forskning om personer med intellektuell funktionsnedsättning prisad

NYHET Veronica Lövgren, docent i socialt arbete har tilldelats ett stipendium på 30000 kronor ur Gunnar Kyléns minnesfond.

Veronica Lövgrens forskning är främst inriktad på möjligheter och hinder för delaktighet - i relation till studier, arbete och sysselsättning - inom funktionshinderområdet. -Funktionshinder är ett begrepp med flera dimensioner förtydligar Veronica, det kan beskrivas som en effekt av hur miljön är utformad, vilka krav som ställs på individen i specifika situationer samt individens förutsättningar.

Hon disputerade 2013 på avhandlingen Villkorat vuxenskap. Levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder. Avhandlingen belyser hur vardagen för medelålders kvinnor och män med intellektuell funktionsnedsättning genomkorsas av institutionella villkor. Efter disputationen har hon fortsatt med att undersöka interaktionen mellan funktionshinder och ålder som sociala kategoriseringsordningar. För närvarande är hon aktiv i fyra forskningsprojekt: Investing in young adults with mental health problems – Career-oriented outcomes and responsibility in the Swedish Welfare system; Intim hjälp och omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personals egna erfarenheter; Disability and Intimate Partner Violence (DIS-IPV) samt DISTIME Ageing with disabilities in past, present and future societies: Risks, loads and later life outcomes.

Veronica Lövgren känner sig hedrad av utmärkelsen och juryns motivering lyder:
Veronica Lövgrens forskning fokuserar på möjligheter och hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Hon belyser hur föreställningar och kön, ålder och arbete samverka och inverkar i olika stödsystem och insatser. Veronica Lövgren utgår från de levda erfarenheterna hos personer med intellektuell funktionsnedsättning när hon ställer frågor om hur sociala kategoriseringar påverkar livet. Veronica Lövgren har i sin forskargärning på ett mycket förtjänstfullt sätt arbetat i Gunnar Kyléns anda och bidragit till kunskapsutveckling och teoriutveckling omkring helhetssyn på människan för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Gunnar Kylén (1929-1994) var psykolog och bitr. professor i pedagogik och under många år nationellt och internationellt erkänd forskare med inriktning på intellektuell funktionsnedsättning.