"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-02

Forskning om PowerPoint ger internationellt pris

NYHET Patrik Svensson, professor i humaniora och informationsteknik vid Umeå universitet, och Erica Robles-Anderson, professor vid New York University och tidigare gästforskare vid Umeå universitet, har tilldelats Mahoneypriset som varje år uppmärksammar den bästa forskningsartikeln inom teknik- och datahistoria.

Programvaran PowerPoint finns installerat på över en miljard datorer i världen och har sedan sin tillkomst i Silicon Valley i Kalifornien i mitten av 1980-talet, då det användes för att skapa OH-bilder, bidragit till att skapa en presentationskultur. Programvaran används för styrelsemöten, affärspitchar, lektioner, högmässor, disputationer, personalmöten, militär planering och presskonferenser.

Presentationerna har brett ut sig i vårt samhälle med sina punktlistor, grafik, animeringar och en-bild-åt-gången-logik, även i sammanhang där inget presentationsmedium skulle ha använts tidigare. Powerpoints och liknande programs uppbyggnad och logik kommer från en tradition av intern affärskommunikation där memos, kortfattade rapporter och visuella figurer var centrala. Denna logik har radikalt kommit att förändra och likforma en rad olika professionella situationer.

Patrik Svensson och Erica Robles-Anderson analyserar i artikeln “’One Damn Slide After Another’: PowerPoint at Every Occasion for Speech” detta skifte som trots att det är omvälvande endast fått mycket begränsad forskningsmässig uppmärksamhet.

– Jag är jätteglad för det här priset. Detta är ett exempel på resultat från ett långvarigt forskningssamarbete som startade i Umeå och som förändrat mitt sätt att tänka kring de här frågorna. Arbetet har redan tidigare fått mycket internationell uppmärksamhet – från såväl universitet och industri – och vi ser nu fram emot att jobba vidare inom det här området, säger Patrik Svensson.

Mahoneypriset uppmärksammar varje år den bästa forskningsartikeln inom teknik- och datahistoria i vid mening. Priset är till minne av Princetonforskaren Michael S. Mahoney. Det annonseras och delas ut under den konferens som Society for the History of Technology anordnar varje år, och 2017 skedde det i Philadelphia den 28 oktober.

Läs artikeln ’One Damn Slide After Another’: PowerPoint at Every Occasion for Speech

Erica Robles-Anderson var gästforskare på Umeå universitet 2008-2009 inom ett postdoc-program inom digital humaniora som Kempestiftelserna finansierade. Hon kom då från Stanforduniversitetet och är nu professor vid New York University.

Patrik Svensson är professor i humaniora och informationsteknik, enheten för digital infrastruktur inom humanistisk forskning vid Umeå universitet. Han är också gästprofessor vid University of California at Los Angeles. Svenssons forskning handlar om digital humaniora som fält, forskningsinfrastruktur, visualisering och plats och lärande, och han kom nyligen ut med boken ”Big Digital Humanities” (University of Michigan Press, 2016).

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Svensson, professor i humaniora och informationsteknik, enheten för digital infrastruktur inom humanistisk forskning vid Umeå universitet
E-post: patrik.svensson@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz