"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-08

Forskning om robotar för skogs- och jordbruk

NYHET CROPS, Clever RObots for CroPS, är ett EU-finansierat projekt inom 7: e ramprogrammet som har haft ett möte under två dagar vid Umeå universitet.

Värd för mötet har varit forskargruppen Intelligent Robotics vid institutionen för datavetenskap som vuxit under de senaste åren tack vare extern finansiering från bl.a. EU/FP7, Kempestiftelserna, Komatsu Forest, BAE Systems Hägglunds och LKAB.

Forskargruppens fokus är studiet av helt eller delvis autonoma robotar. Ett viktigt område är systemprogramvara och integrationsarbete för konstruktion av komplexa robotsystem. När det gäller robotar inom jordbruk och skogsbruk krävs även avancerad sensorteknik för att detektera olika typer av objekt, och för att avgöra markbärighet. Det EU/FP7 -finansierade forskningsprojektet CROPS bedriver forskning inom dessa områden.

Deltagarna vid mötet kommer från ett stort antal universitet och institutioner från hela Europa. Projektet startade i oktober 2010 och kommer att pågå i fyra år.

Redaktör: Mikael Hansson