"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-26

Forskning om Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014

NYHET Nils Wåhlin, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har fått forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond för forskning om utveckling av Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014. Projektet genomförs under tre år tillsammans med ekonomie doktor Malin Näsholm och professor Tomas Blomquist. Totalt beviljades 3,7 miljoner kronor.

– Den strategiska utvecklingsprocessen där aktiviteter samordnas, designas och organiseras i ett ambitiöst kulturprojekt före, under och efter kulturhuvudstadsåret kommer att närmare studeras i forskningsprojektet. Hur delaktighet och nya finansieringsformer påverkar organiseringen samt hur samspelet med medborgarna påverkar strategiutvecklingen utgör väsentliga delar i genomförandet av forskningsinsatsen, säger Nils Wåhlin.

– Att på nära håll följa de innovationsprocesser som finns i Umeå just nu och att närmare kartlägga den innovationskraft som sprider sig i olika nätverk känns inspirerande att undersöka, säger Tomas Blomquist, professor och forskningsansvarig för forskningsprofilen om projekt, innovation och nätverk.

Projektet beskrivs kortfattat på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida: http://anslag.rj.se/sv/anslag/45189


För mer information, kontakta:

Nils Wåhlin, docent, projektledare Handelshögskolan vid Umeå universitet
E-post: nils.wahlin@usbe.umu.se
Tel: 090-786 7634

Tomas Blomquist, professor Forskningsprofilansvarig: Projekt, Innovation och Nätverk Handelshögskolan vid Umeå universitet
E-post: tomas.blomquist@usbe.umu.se
Tel: 090-786 7722