"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-07

Forskning om Umeå universitets regionaliserade läkarprogram

NYHET Fanny Pettersson har tillsammans med kollegor skrivit om Umeå universitets regionaliserade läkarprogram i tidskriften Research Review.

I senaste numret av Research Review finns artikeln "Medical education through the use of digital technologies: the implementation of a Swedish regionalized medical program" publicerad. Artikeln handlar om det regionaliserade läkarprogrammet vid Umeå universitet och utforskar särskilt lärarna och den administrativa personalens uppfattningar om hur väl förberett programmet och dess medarbetare är, samt deras egna förberedelsenivå och förväntningar på implementeringen av digitala teknologier i det regionaliserade läkarprogrammet.
Fullständig titel är: Pettersson, F., Olofsson, A.D., Söderström, T., & Ljungberg, C. (2012/2013). Medical education through the use of digital technologies: the implementation of a Swedish regionalized medical program. Research Review, 4(3), 16-30.
Läs hela artikeln: http://journals.ufv.ca/rr/RR43/article-PDFs/2-pettersson.pdf