"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-07

Europeiska CBRNE-centrets samverkansprojekt ger resultat

NYHET Projektet Safety & Security Test Arena har bland annat resulterat i framtagandet av en värmemadrass för omhändertagande i kalla miljöer, nya lösningar på problematik vid insats vid olycka i gruva, en instruktörsutbildning för förare av utryckningsfordon och virtual reality träning för insatsledning.

Text: Åsa Burlin

På Safety & Security Test Arenas sista årsmöte visar forskarna upp projektets resultat och samlade erfarenheter. Under de tre år som detta samverkansprojekt pågått har forskare, företagare och representanter från blåljusmyndigheterna tillsammans tagit fram nya, innovativa produkter och tjänster som alla tar avstamp i projektets målsättning att bidra till ökad samverkan vid allvarliga skadehändelser.

I projektet deltar ett flertal olika partner från bland annat Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå Kommun, samt flera lokala företag.

Mötet inleds klockan 09.30 med bakgrund och presentation av projektledare Svenja Stöven. Förmiddagen fortsätter sedan med korta föredrag av projektmedlemmarna bakom samtliga produkter som utvecklats inom projektet.  Innan lunch modereras en paneldiskussion med representanter från akademin, näringslivet och blåljusmyndigheterna om den så kallade Triple helix-modellen som arbetssätt. På eftermiddagen visas samtliga resultat upp i ett mässformat och besökare får möjlighet att se, prova, och ställa frågor till utvecklarna.

Dagens aktiviteter är öppna även för allmänheten.

 

Om arrangemanget:

Vad: Forskningsprojektet Safety & Security Test Arena visar upp sina resultat

När: 14 november  klockan 09:30 – 16:00

Var: Vardagsrummet, Humanisthuset vid Umeå Universitet

 

Om Europiska CBRNE-centret:

Europeiska CBRNE-centret arbetar med forskning, övning och utbildning inom områdena säkerhet och sårbarhet med fokus på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/nukleära (R/N) och explosiva (E) ämnen. Målet med verksamheten är att etablera en ledande CBRNE-forskningsmiljö i Umeå. Centret är sammansatt av sex partnerorganisationer: Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Totalförsvarets skyddscentrum, Totalförsvarets forskningsinstitut, samt Fortifikationsverket.

http://www.cbrne.umu.se/

För mer information, kontakta gärna:

Åsa Burlin
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 77