"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-13

Forskning som förbättrar andningsfilter

NYHET Nya modeller som är viktiga för att förbättra ett kolfilters egenskaper och uppskatta dess livslängd presenteras i den avhandling som Jufang Wu lägger fram den 24 september.

Beroende på dess omfattande porstruktur och stora interna yta är aktivt kol den mest använda adsorbenten när det gäller att rena luft från organiska föroreningar. Nuvarande teoretiska modeller för att förutsäga adsorptionsegenskaper grundar sig på vad man hittills vet om adsorptionens mekanismer. Modellerna har flera nackdelar, speciellt i komplexa situationer, då de ofta kräver omfattande experimentella data som ingångsvärden.

I detta arbete presenteras ett systematiskt arbetssätt för att studera adsorption, grundat på multivariat dataanalys och experimentell design. Dessa tekniker har använts för att avgöra vilka experiment som bör göras för att ge maximal information om adsorptionen och för att undersöka hur adsorptionsförloppet påverkas av ett flertal olika faktorer.

Studien visar att denna teknik kan användas som ett hjälpmedel för att öka kunskapen om adsorptionens mekanismer. Den kan också bidra till utvecklandet av modeller för att uppskatta filterkapaciteten och förutsäga när filtergenombrott inträffar för både enstaka organiska ämnen och blandningar.

E-publicering av avhandlingen:
publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=297〈=en

Fredagen den 24 september försvarar Jufang Wu, Kemiska institutionen, Analytisk kemi, Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut, avdelningen för NBC-Skydd, sin avhandling med titeln Modelling adsorption of organic compounds on activated carbon – A multivariate approach. Svensk titel: Modellering av adsorption av organiska föreningar i aktivt kol – Ett multivariat angreppssätt Disputationen äger rum kl 13.00 i sal KB3A9, KBC-huset Fakultetsopponent är professor Fritz Stoeckli, Université de Neuchâtel, Schweiz.

Jufang Wu nås på: Totalförsvarets forskningsinstitut Tel: 090- 10 66 51 jufang.wu@foi.se

Redaktör: Carina Dahlberg