"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-05

Forskning visar komplikationer efter vanliga ingrepp

NYHET Komplikationer efter vanliga kirurgiska ingrepp som behandling för ljumsk- och vattenbråck samt prostatabiopsier drabbar många. En avhandling vid Umeå universitet visar att 15 procent av alla ljumskbråcksopererade drabbas av kronisk smärta och nästan var femte vattenbråcksopererad söker vård för en komplikation inom 30 dagar. Samtidigt dubblerades infektionsrisken efter prostatabiopsier under perioden 2006-2012.

Karl-Johan Lundström, doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, har i sin avhandling visat att titthålsoperation för ljumskbråck, vars användning ökat mycket på senare år, har en liten fördel avseende kronisk smärta jämfört med konventionell öppen operation. Men fördelarna med färre fall av kronisk smärta ställs mot en fördubblad risk för återfall och en 30-procentig riskökning för andra komplikationer i jämförelse med öppen nätoperation.

Karl-Johan Lundström

– Att kronisk smärta drabbar 15 procent av ljumskbråcksopererade är en påfallande hög andel. Titthålsoperationer ger minst smärta men innebär samtidigt en större risk för andra komplikationer och återfall. Sammantaget innebär detta att man i största möjliga mån bör vara återhållsam med kirurgi hos patienter med minimala symtom, säger Karl-Johan Lundström, som arbetar som urologspecialist på Östersunds sjukhus.

Forskningen visade också att vattenbråcksbehandling med kirurgi leder till att patienten måste söka sjukvård för en komplikation i nästan vart femte fall. Samtidigt visar sig vävnadslim som behandling av vattenbråck innebära en låg risk för komplikationer och har i stort sett lika god symtomlindring som den vanligaste operationen.

– Detta är en väntad siffra för mig som ofta träffar denna patientgrupp med vattenbråck. Resultaten pekar på att man antingen ska använda en lindrigare form av kirurgi eller behandla med vävnadslim, som dessutom verkar bättre ur ett komplikationsperspektiv, säger Karl-Johan Lundström.

I avhandlingen beskrivs också hur infektionsrisken efter prostatabiopsier dubblerats från 1 till 2 procent mellan 2006-2012. Riskökningen beror enligt Karl-Johan Lundström sannolikt på ökningen av antibiotikaresistenta bakterier.

– Men även om risken att dö av biopsi-relaterade infektionskomplikationer är negligerbar i svensk sjukvård så får ökningen stora konsekvenser eftersom mer än 20 000 män årligen biopseras. En ökning från en till två procent innebär därmed att 400 istället för 200 män drabbas varje år, vilket är mycket oroande, säger Karl-Johan Lundström.

Karl-Johan Lundström är född och uppvuxen i Södra Sunderbyn i Norrbotten. Han tog läkarexamen 2003 vid Karolinska Institutet och är sedan dess bosatt i Jämtland. Sedan 2014 arbetar han som urologspecialist på Östersunds sjukhus.  

Länk till avhandlingen

För mer information, vänligen kontakta:

Karl-Johan Lundström, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskapTelefon: 063-15 30 00
E-post: karl-johan.lundstrom@regionjh.se

Om disputationen:

Fredagen den 9 juni försvarar Karl-Johan Lundström, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, sin avhandling med titeln: Utfall och komplikationer i kirurgiska ingrepp. Engelsk titel: Outcomes and complications in surgical and urological procedures. Fakultetsopponent: Professor Thue Bisgaard, Institutionen för kirurgisk gastroenterologi, Köpenhamns universitet. Huvudhandledare: Universitetslektor Pär Nordin.

Disputationen äger rum kl. 9.00 i Hörsalen, Östersunds sjukhus.

Redaktör: Daniel Harju