"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-07

Forskningens dag 2011 vid Sunderby sjukhus: 
”Depressioner – vanligare än vi vill tro”

NYHET Med anledning av regionaliseringen av Umeå universitets medicinska forskning och utbildning ges Forskningens dag 2011 även vid Sunderby sjukhus. Årets ämne är ”Depressioner – vanligare än vi vill tro”, och konferencier är SVT:s Sverker Olofsson.

Sedan 1998 anordnas Forskningens dag varje år av Medicinska fakultetens informationskommitté. Intresset från allmänheten var stort från början och har ökat hela tiden. Sedan 2005 genomförs dagen i Umeå och på ytterligare en plats inom Norra sjukvårdsregionen.

Syftet är att aktiva umeforskare ska presentera sina resultat och idéer i ett intressant ämne för allmänheten. Efter forskarnas presentationer avrundas dagen med en paneldebatt, där åhörarna får tillfälle att ställa frågor. Sedan starten har TV-journalisten och medicine hedersdoktorn Sverker Olofsson presenterat de medverkande forskarna och lett den avslutande debatten. Redan från första året, 1998, blev arrangemanget en publik framgång och fr.o.m. 2000 dokumenteras dagen i form av en bok.

Titeln på Forskningens dag 2011 är ”Depressioner – vanligare än vi vill tro”. Programmet för dagen ser ut så här:


12.00-12.05 Inledning
Torgny Stigbrand, ordförande i medicinska fakultetens informationskommitté

12.05-12.15 Vad är depression och vad är nedstämdhet?
Lars Jacobsson, psykiatri

12.15-12.45 Psykiska sjukdomsmönster i Sverige och världen
Jayanti Chotai, psykiatri

12.45-13.15 Psykisk ohälsa och självmord bland renskötande samer
Lars Jacobsson, psykiatri

13.15-13.45 Kön och depressioner
Arja Lehti, allmänmedicin

13.45-14.15 Kaffe/te med dopp

14.15-14.45 Den genetiska och molekylära bakgrunden
Rolf Adolfsson, psykiatri

14.45-15.15 Att känna sig otillräcklig – om samvetsstress hos vårdpersonal
Gunilla Strandberg, omvårdnad

15.15-15.45 Vid depressionens yttersta gräns – om att förebygga självmord
Ellinor Salander-Renberg, psykiatri

15.45-ca 16.30 Frågestund och diskussion
Sverker Olofsson

Medierna hälsas varmt välkomna.

Forskningens dag 2011 ges även i Aula Nordica, campus Umeå, Umeå universitet söndag 17 april.

Mer information om Forskningens dag återfinns på
http://www.umu.se/forskningensdag

Kontaktuppgifter till föredragshållarna återfinns på
http://www.umu.se/sok/personalkatalog

För mer information, kontakta gärnaBertil Born070-388 60 58, 0703-414 303090-786 60 58
bertil.born@adm.umu.se

Redaktör: Bertil Born