"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-06

Forskningens Dag nu på söndag: "På bettet hela livet – om odontologisk vetenskap i Umeå"

NYHET Tandläkarutbildningen, och därmed odontologiska institutionen vid Umeå universitet, fyller 50 år under 2006. Bland annat därför ägnas årets upplaga av Forskningens Dag åt modern odontologisk vetenskap i Umeå under rubriken "På bettet hela livet". Det sker söndagen den 9 april kl. 12.00 i Aula Nordica.

Programledare för evenemanget är Sveriges Televisions Sverker Olofsson. Programmet för Umeå-upplagan av dagen är som följer:

12.00–12.30 Kariesprevention hos barn – hur går det egentligen?

Svante Twetman berättar om förebyggandet av hål i tänderna hos barn, och hur tandhälsan hos dem utvecklats de senaste decennierna. Behöver fluortanten aktiveras igen?
Kontakt: Tel. 040–665 84 78; Mobil 070-245 62 31; e-post: svante.twetman@odont.umu.se

12.30–13.00 Sömntandställning mot snarkning och sömnapné

Marie Marklund om hur sömntandställning kan motverka sömnstörningar, ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och andra hälsorisker som följer med snarkning och sömnapné.
Kontakt: Tel. 090-785 61 95; e-post: Marie.Marklund@odont.umu.se

13.00–13.30 Hur farligt är amalgamet?

Anders Berglund berättar vad man vet om amalgamet i våra munnar och vilka hälsoeffekter det kan tänkas ha.
Kontakt: Tel. 090-785 60 69; e-post: Anders.Berglund@odont.umu.se

13.30–14.00 Sätta tänderna i datorn – om virtuell radiologi

Jan Ahlqvist beskriver hur utbildning i röntgen kan bedrivas utan att någon utsätts för strålning i onödan. Forskargruppen utvecklar och utvärderar radiografiska datorsimuleringar som kan underlätta och förbättra förståelsen av komplicerad anatomi och hur den kan återges med olika avbildningstekniker.
Kontakt: Tel. 090-785 61 72; mobil 070-617 61 72; e-post: jan.ahlqvist@odont.umu.se

14.00–14.30 – Paus, kaffe med dopp

14.30–15.00 Whiplashskada – orsak till ätsvårigheter

Per-Olof Eriksson berättar om varför nackskada kan försämra förmågan att gapa, bita, tugga och svälja. Lars-Eric Thornell redogör för sina erfarenheter som remitterande doktor. 
Kontakt: Tel. 090-785 60 80; e-post: per-olof.eriksson@odont.umu.se respektive tel. 090-786 51 42; e-post: Lars-Eric.Thornell@anatomy.umu.se 

15.00–15.30 Det växer fast! – om tandimplantat och benbildning

Maria Ransjö och Stefan Lundgren beskriver material och metoder för att skapa käkben så att tandimplantat kan växa fast i käkarna.
Kontakt: Tel. 090-785 60 98 eller 090-785 62 00; e-post: maria.ransjo@odont.umu.se respektive tel. 090-785 61 10; mobil 070-346 33 55; e-post: Stefan.Lundgren@odont.umu.se

15.30 – ca 16.30 Frågestund och debatt

Ledare: Medicine hedersdoktorn Sverker Olofsson

Föredragshållarna

Evenemanget, som börjar 12.00, avslutas med frågestund och paneldebatt med alla föredragshållarna under ledning av Sveriges Televisions Sverker Olofsson. Debatten, och därmed hela Forskningens Dag 2006, beräknas pågå till ca 16.30. Samtliga föredragshållare är forskare inom respektive område.

Forskningens dag kommer även att genomföras i Luleå 23 april, då med något modifierat program. Lokalen är Aula Lärkan, Gymnasiebyn (Gamla Hermelinskolan), och starttiden är även där 12.00.

Mer information om båda upplagorna återfinns på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/

Under dagen kommer Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet att presenteras.

För mer information om den, se www.medfak.umu.se/forskning/insamlingsstiftelsen/

Även årets Forskningens dag kommer att sammanfattas i bokform. Information om tidigare arrangemang (varje år sedan 1998) och de sex gratisböcker som utgivits finns på webbsidan ovan. Delar av pappersupplagan från den senaste, om prostatacancer, finns kvar och kan beställas från undertecknad. Pappersupplagorna av övriga böcker är så att säga ”slut från förlaget”, men kan laddas ned i pdf-format från nämnda webbsida.

Redaktör: Bertil Born