"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-06

Forskningens dag nu på söndag:"Prostatacancer – mannens gissel"

NYHET Prostatacancer är den överlägset vanligaste cancersjukdomen bland män. Forskningen kring behandling, diagnostik och lindring för dessa patienter står i centrum vid årets Forskningens dag som äger rum i Aula Nordica på campusområdet söndagen 10 april kl. 12.00–16.30.

Prostatacancer är en sjukdom med många ansikten. Vissa tumörer växer långsamt och ger inga till måttliga symtom, andra växer snabbt och blir dödande. Det som är rätt behandling för en viss typ av cancer passar inte en annan.

Om detta samt om sjukdomens utbredning, riskfaktorer, ärftlighet och om hur det är att leva med prostatacancer kretsar Forskningens dag 2005. Aktiva forskare vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet berättar om hur långt forskningen kommit enligt nedan:

”Hur visar sig prostatacancer?”

Pär Stattin, överläkare vid Urologkliniken, Norrlands universitetssjukhus och docent i urologi och andrologi vid Umeå universitet, inleder med att berätta om symtomen på prostatacancer.
Kontakt: Tel. 090-785 22 91; e-post: par.stattin@urologi.umu.se

”Vem får prostatacancer?”

Henrik Grönberg, läkare vid Norrlands universitetssjukhus och professor i onkologi vid Umeå universitet, talar om riskfaktorer och om arvets betydelse.
Kontakt: Tel: 090-785 19 82; e-post: henrik.gronberg@oc.umu.se.

”Hur diagnostiserar vi prostatacancer?”

Anders Bergh, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och professor i patologi vid Umeå universitet och Pernilla Wikström, medicine doktor och forskarassistent vid Enheten för patologi, Umeå universitet, berättar om olika tekniker för att ställa diagnosen prostatacancer och om olikheter mellan olika tumörtyper.Kontakt: Tel. 090-785 15 30; e-post anders.bergh@medbio.umu.se
respektive tel. 090-785 37 52; e-post pernilla.wikstrom@medbio.umu.se.

”Behandling av lokal prostatacancer – operera, stråla eller vänta?”

Pär Stattin (se ovan) och Anders Widmark, läkare vid Norrlands universitetssjukhus och professor i onkologi vid Umeå universitet, reder ut hur och på vilka grunder behandlingsbeslutet tas.
Kontakt: Se ovan samt tel. 090–785 28 57; e-post anders.widmark@onkologi.umu.se

– Paus, kaffe med dopp –

”Behandling av spridd prostatacancer – vad hjälper bäst?”

Anders Widmark och Pär Stattin fortsätter genom att tala om behandlingen av spridd prostatacancer. Det kommer bland annat att handla om strålning, cytostatika och lindrande behandling och vad som är lämpligast i olika situationer.
Kontakt, se ovan.

”Att leva med prostatacancer”

Oliver Hedestig, universitetsadjunkt och doktorand vid Institutionen för omvårdnad, berättar om sin forskning där han intervjuat patienter med prostatacancer om deras upplevelse av sjukdomen.
Kontakt: Telefon 090-786 92 48; e-post: oliver.hedestig@nurs.umu.se.

Evenemanget avslutas med frågestund och paneldebatt med alla föredragshållarna under ledning av Sveriges Televisions Sverker Olofsson.

Forskningens dag kommer även att genomföras i Sundsvall 24 april, då med något modifierat program.

Mer information om bägge upplagorna återfinns på

www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/

Under dagen kommer Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet att presenteras.

För mer information om den, se stiftelse.umu.se/medforsk/

Även årets Forskningens dag kommer att sammanfattas i bokform.

Information om tidigare arrangemang (varje år sedan 1998) och de fem gratisböcker som utgivits finns på webbsidan www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/

Redaktör: Bertil Born