"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-13

Forskningens dag om cancerforskning hålls i Umeå och Härnösand

NYHET Hur ser framtidens metoder för diagnos- och behandling av cancer ut? Är cancer kanske något oundvikligt? Kan vi undvika cancer med hjälp av kosten? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under Forskningens dag, som denna gång hålls både på campus i Umeå och i Härnösand.

Under Forskningens dag, som denna gång går under temat Cancerforskning på nya vägar, kommer aktiva forskare från Umeå universitet att presentera sina resultat och idéer om cancerforskning för allmänheten. Bland de ämnen som tas upp under dagen kan nämnas DNA och cancerutveckling, kostens komplicerade betydelse, möjligheterna att förebygga och behandla cancer, samt möjligheterna att hämma tumörtillväxt.

Efter forskarnas presentationer avrundas dagen med en paneldebatt, där åhörarna får möjlighet att ställa frågor. Presentationer av de medverkande forskarna och den efterföljande paneldebatten leds av TV-journalisten Sverker Olofsson, som även är medicine hedersdoktor vid universitetet.

Forskningens dag, som arrangeras för sextonde gången i ordningen, hålls i Umeå söndag den 17 mars 2013, klockan 12.00 – 16.30 i Aula Nordica, samt i Härnösand söndag den 24 mars 2013, klockan 12.00 – 16.30 i hörsal Theodor Hellman, Länsmuseet Murberget.
Läs mer om programmet här.
Kontaktuppgifter till de medverkande forskarna finns i personalkatalogen vid Umeå universitet: http://www.umu.se/sok/personalkatalog/

Redaktör: Mattias Grundström Mitz