"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-14

Forskningens dag om diabetes hålls i Piteå och Umeå

NYHET ”Nya insikter om diabetes” är ämnet för årets upplaga av Forskningens dag, som Medicinska fakulteten vid Umeå universitet arrangerar i Piteå söndag den 18 mars och i Umeå söndag den 25 mars.

Det är första gången sedan 1999 som det årliga arrangemanget återkommer till ett ämne. Då var rubriken ”Socker upp och ner” och nu redovisas de betydande framsteg som har gjorts i diabetesforskningen, framför allt vid Umeå universitet, sedan dess.
Båda typerna av diabetes – typ 1 och typ 2 – kommer att belysas i alla perspektiv från molekylärnivå till förebyggande insatser. Bland annat besvaras frågan om diabetes verkligen ökar bland barn, om arvets och miljöns roll, om kostens och energibalansens betydelse och vad man kan göra för att undvika diabetes. Programledare är som vanligt TV-journalisten Sverker Olofsson, som sedan 2005 är hedersdoktor vid fakulten, och dagen avslutas med en frågestund och diskussion.

Forskningens dag hålls på två platser, först i Musikhögskolans aula, Piteå, söndag den 18 mars kl. 12.00-16.30 och sedan i Aula Nordica, Umeå universitet, söndag den 25 mars kl. 12.00-16.30.
Fritt inträde och gratis fika.

Programmet

12.00-12.15 Välkomna, introduktion till diabetes
Kristina Lejon, immunologi

12.15-12.45 Ökar diabetes bland barn?
Anna Möllsten, pediatrik

12.45-13.15 Kan man se diabetes?
Nina Fransén Pettersson, immunologi (Piteå)
Dan Holmberg, immunologi (kl. 13.15 i Umeå)

13.15-13.45 Arv + miljö = diabetes?
Kristina Lejon, immunologi (kl. 12.45 i Umeå)

13.45-14.15 Fikapaus

14.15-14.45 Hur kan ändrad energibalans förebygga diabetes?
Mats Ryberg, medicin (Piteå)
Tommy Olsson, medicin (Umeå)

14.45-15.15 Hur undviker man diabetes?
Margareta Norberg, epidemiologi och global hälsa

15.15-15.45 Molekylerna bakom diabetes
Helena Edlund, molekylär medicin

15.45-ca 16.30 Frågestund och diskussion
Programledare: Sverker Olofsson

Forskningens dag har anordnats av Medicinska fakultetens informationskommitté, Umeå universitet, sedan 1998. Från 2005 genomförs dagen i Umeå och på ytterligare en ort i norra sjukvårdsregionen.

Mer information om denna och andra upplagor av Forskningens dag finns på
www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/
Där kan också böcker från arrangemangen beställas eller läsas i pdf-format.

Kontaktuppgifter till föredragshållarna finns i universitets personalkatalog:
http://www.umu.se/sok/personalkatalog