Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Publicerad: 28 nov, 2013

Forskningsanslag till juridisk forskning

NYHET Örjan Edström vid juridiska institutionen har beviljats närmare 700.000 kr från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) för att studera hur en öppnare arbetsmarknad inom EU skapar nya förutsättningar för en nationell politik för arbetsmarknad och sociala förmåner.

I projektet kommer även Ruth Mannelqvist och Staffan Ingmanson vid samma institution att medverka.

Bakgrunden är EU:s strävan att öka rörligheten och möjligheterna för bl.a. arbetslösa i ett EU-land att söka arbete och komma in på arbetsmarknaden i andra medlemsländer, något som kräver ändringar i de nationella välfärdssystemen. Förutom att nationella regler kan förhindra den fria rörligheten, innebär också den rättspraxis som EU-domstolen utvecklar kring EU-medborgarskapet att nationella begränsningar i de frågor som studeras blir alltmer ifrågasatta.

För mer information kontakta:

Örjan Edström, juridiska institutionen
Telefon: 090 786 6942

Redaktör: Eva Stoianov