"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-04

Forskningsanslag till kompetensutveckling och öppna data

NYHET Institutionen för informatik får nya bidrag för att stärka kompetensutveckling inom industrier och för att bygga upp större medvetenhet kring öppna data. Anslagen kommer från statliga myndigheten Vinnova.

Det gäller dels ett projekt som fått 999 106 kronor för att stärka industriers konkurrenskraft genom ny teknik för kompetensutveckling av medarbetare. De träningssimulatorer som Oryx Simulations tagit fram har en central roll i projektet. 

Projektet har titeln "IMPACT: Industriell konkurrenskraft gm prestationsbaserade teknikstöd för kompetens- o verksamhetsutveckling" och leds av Per Levén vid Informatik, Umeå universitet. Förutom Oryx Simulations är Svenska försäkringsfabriken och SICS Swedish ICT projektparter.

Institutionen för informatik deltar även i ett projekt kring öppna data där Umeå kommun som huvudsökande fått en ansökan på totalt 520 000 kr beviljad från Vinnova. Projektet syftar till att öka intresset för öppna data och få fler aktörer aktiva inom området. Det ska ske genom att etablera så kallade ODI (Open Data Institute)-noder.

För Informatiks del leds projektet av Mikael Wiberg och är en förlängning på det samarbete som sedan ett par år pågått med Umeå kommun och andra parter kring öppna data och plattformar samt testbäddar för digital tjänsteutveckling. I projektet ingår även Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet. 

Bilden ovan: Per Levén och Mikael Wiberg leder de båda projekten från Informatiks håll.

Redaktör: Mikael Hansson