Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 09 jun, 2017

Forskningsfartyget Botnica – nu döpt och redo för tjänstgöring

NYHET Doften av hav, ljudet av fåglar och vackra vyer över vatten, öar och skär – det nya forskningsfartyget Botnica invigdes av Umeå universitets rektor och kastade sedan loss för en kortare tur utanför Umeå marina forskningscentrum i Norrbyn. Dagen bjöd också på öppet hus för allmänheten.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet döper forskningsfartyget Botnica. Foto: Johan Gunséus

Klockan 12 invigdes det nya forskningsfartyget Botnica av Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, med en flaska fin champagne av märket Philippe de Nantheuil (Brut, 12 %). För att undvika glassplitter hade flaskan med innehåll frysts ner till minus 80 grader, och sedan avlägsnades glaset runt champagnen. Kanske aningen för djupfrusen - när rektorn slungade ”flaskan” mot båtens för studsade den tillbaka till publikens förtjusning.

– Vi gör en omstart. Alla bra spex har en omstart, sade rektorn och gjorde ett nytt försök att krossa ”flaskan”.

Se klippet i svt:  Invigningen som blev en skrattfest.

Föreståndare Johan Wikner guidar rektor Hans Adolfsson och dekan Åsa Rasmuson-Lestander på båten. Foto: Ingrid Söderbergh

Därefter förevisades fartyget som universitetets forskare kommer att använda för kustnära provtagningar i Östersjön. Det är 22 meter långt och rymmer fyra bäddar, köksutrymme, toalett och dusch och ett litet labb. Sedan åkte fartyget ut en kortare tur söder om Norrbyskär.

-Att få tillfälle att visa vår verksamhet för såväl journalister som allmänhet har verkligen varit kul. Det finns ett stort intresse för havet och havsmiljön, och vår personal har berättat, visat och svarat på alla möjliga frågor. De barn som besökt oss har både fått prova på att vara forskare på laboratorium, kikat i mikroskop och matat fiskar. Av entusiasmen att döma så har vi nog inspirerat en och annan framtida marinbiolog, säger Kristina Viklund, kommunikatör på Umeå marina forskningscentrum vid Umeå universitet.

Jonas Wester, besättningsman på Botnica, är redo att kasta loss. Foto: Ingrid Söderbergh

Ett hundratal personer passade på att lära sig mer om havsforskning när Umeå marina forskningscentrum höll öppet hus hela torsdagen. Båtturer, korta populärvetenskapliga föredrag, förevisningar av akvarium med Östersjöns mindre organismer, och fiskdamm för barnen var några av aktiviteterna.

Kristin Dahlgren och Johnny Berglund från Länsstyrelsen Västerbotten berättade om varför och hur man skyddar havsmiljöer genom marin reservatsbildning.

– Svensk miljöpolitik innebär att vi har som mål att skydda minst tio procent av Sveriges marina områden år 2020. Nationellt har vi redan nått detta mål, men här i Bottniska viken är bara fyra procent av ytan skyddad i dag.

Länsstyrelsen har arbetat med att bilda flera marina reservat i Västerbotten, exemplevis Örefjärden-Snöanskärgårdens naturreservat utanför Norrbyn vilket blev klart år 2014. Det man tittar efter när reservaten väljs ut är bland annat särskilda miljöer som bör bevaras för att sällsynta arter eller arter på gränsen av sin utbredning ska ha en möjlighet att fortleva.

Kristin Dahlgren och Johnny Berglund, Länsstyrelsen, berättade om marina naturreservat. Foto: Ingrid Söderbergh

De områden som skyddas som marina naturreservat i Västerbotten kan till exempel vara grunda havsvikar och laguner vars vegetationsmattor utgör skydd och föda för fiskyngel. Havsstrandängar är viktiga för rastande fåglar och landhöjningsskog är unikt i det norrländska landskapet.  Små öar och skär är en viktig naturtyp för många fåglar. Långa oexploaterade strandremsor är också sällsynta och värda att låta förbli orörda.

– Som friluftsmänniska påverkas man inte så mycket av reservatsbildningar. Man får fortfarande fiska, det kan till och med bli ett starkare fiskbestånd som bieffekt av reservatsbildning. Landstigningsförbud på öar förekommer, men det är ganska sällsynt. Och vill du kampa i ett reservat är det upp till två nätter som gäller, säger Johnny Berglund.

Det nya fartyget kommer inte bara att användas för miljöövervakning, utan kommer även att vara en viktig resurs för forskning.

– Forskning om hur havsmiljön påverkas av människan och klimatförändringar står inför en viktig och expansiv fas. Umeå marina forskningscentrums resurser utgör där ett viktigt bidrag till pågående och framtida forskningsprogram. Havsmiljön berör och engagerar många, och vi tycker därför att det är viktigare än någonsin att kommunicera vad vi gör och våra resultat med allmänheten. Att bjuda in till Öppet hus är ett led i detta arbete, säger Johan Wikner, föreståndare vid Umeå marina forskningscentrum.

Läs mer: Nyhetsmedier rapporterar om forskningsfartyget

Forskningsfartyget Botnica är 22 meter långt och är inköpt från Holland där det har använts som polisbåt. Foto: Johan Gunséus

Redaktör: Ingrid Söderbergh