"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-27 Uppdaterad: 2024-01-31, 12:31

Forskningsinfrastrukturer i fokus när VR besökte Umeå universitet

NYHET En delegation från Vetenskapsrådet, ledd av generaldirektören Katarina Bjelke, besökte Umeå universitet för att diskutera gemensamma strategiska frågor. Bland annat strategier för att stärka excellensen inom svensk forskning, öka Sveriges deltagande i EU:s ramprogram och långsiktigt hantera nationella forskningsinfrastrukturer. Besöket inleddes med ett möte med universitetsledningen och avslutades i forskningsmiljöerna IceLab och Humlab.

– Dialogen med Vetenskapsrådet är av betydelse för universitetets kvalitetsarbete inom forskning och för arbetet med att framgångsrikt erhålla forskningsbidrag. En central fråga i sammanhanget är också de utlysningar för delfinansiering av nationella forskningsinfrastrukturer samt av öppna projektbidrag inom bredare områden som Vetenskapsrådet svarar för. Något som är helt nödvändigt för att värna den fria grundforskningen, säger prorektor Katrine Riklund.

Långsiktig plan för nationella forskningsinfrastrukturer

En diskussionspunkt för besöket var hur Vetenskapsrådet och lärosätena kan få en långsiktig hantering av nationella infrastrukturer. Delegationen träffade representanter för Integrated Science Lab (IceLab) som är en av 15 forskningsmiljöer som i juni 2023 beviljades bidrag i Vetenskapsrådets excellenssatsning. Bidraget ska användas för forskning om vad som händer när levande system utsätts för stress, till exempel hur växter hanterar torka eller bakterier anpassar sig till nya miljöer.

Vetenskapsrådets besök avslutades på Humlab där de fick en presentation av Humlabs verksamhet som en fysisk miljö och som ett starkt kompetenscentrum för digital humaniora. Vid Humlab finns forskningsinfrastrukturerna Huminfra, Swe-Clarin och Infravis som finansieras av Vetenskapsrådet.

– Mötet på Humlab resulterade i ett mycket givande samtal om humaniora, forskningsinfrastrukturer och särskilt digital humanioras betydelse och roll inom forskning och undervisning vid Umeå universitet. Eftersom vår verksamhet står på tre ben: kompetens, miljö och utrustning, uppskattar jag möjligheten att få både berätta om och visa upp vår verksamhet. Samt samtala om på vilket sätt Humlab är ett fortsatt ledande nationellt kompetenscenter inom digital humaniora, säger föreståndare Karin Danielsson.

Kontakt

Daniel Andersson
Akademisekreterare
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 11