Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-01

Forskningsmedel från Familjen Kamprads stiftelse

NYHET Socialt arbetes Pär Salander fick nyligen 2,9mkr från Familjen Kamprads stiftelse för forskning inom cancervård. I nedanstående intervju berättar Pär om projektet och om vad projektet förväntas uppnå.

Kan du kortfattat beskriva det projekt ni beviljats medel för?

Projektet handlar om att göra en genomlysning av kuratorsfunktionen i cancersjukvården. Med fyra olika studier vill vi beskriva och problematisera vad kuratorer gör men också att se på utvecklingsmöjligheter och relatera resultaten till universitet och utbildning. Projektet innehåller en beskrivning av arbetsuppgifter i bred bemärkelse; en fördjupad studie specifikt kring det kliniska patientarbetet; en intervjustudie kring andra professioners syn på kuratorsfunktionen och slutligen en intervjustudie kring enskilda pågående utvecklingsarbeten.

Hur kommer ni använda pengarna?

Förutom en del  mindre kringkostnader så handlar det om löner till projektarbetarna. I projektet kommer professor Pär Salander, Kurator och PhD Sara Lilliehorn och universitetslektor Joakim Isaksson ingå.

Vad förväntar ni uppnå med projektet?

Vi förväntar oss att bidra till att lyfta fram en grupp vårdarbetare som sällan finns i strålkastarljuset. Genom att belysa funktionen från olika perspektiv   tror vi oss kunna ge en aktuell rimlig bild av funktionen, men också att kunna peka på utvecklingsmöjligheter. Resultaten kommer rimligtvis att ha bäring på hur institutioner för socialt arbete förbereder studenter på arbete inom hälso- och sjukvård.

Redaktör: Andre Tetting