"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-04

Forskningsmedel från Vetenskapsrådet

NYHET Två forskare från Sociologiska institutionen, Umeå universitet har båda erhållit projektmedel från Vetenskapsrådet.

Två forskare från Sociologiska institutionen, Umeå universitet, har tilldelades projektmedel ur Vetenskapsrådets Stora utlysning 2010.

Mattias Strandh har beviljats 3 084 000 under en 3-årsperiod för projektet "Arbetslöshet och välfärd under livsbanan - Ett projekt om multidimensionella välfärdskonsekvenser av arbetslöshet".

Nora Räthzel har beviljats 9.195 000 under en 5-årsperiod för projektet "En tid av fara - en tid av möjligheter: individernas roll som förändringsaktörer i organisationer. En kvalitativ och kvantitativ studie av nationella och internationella fackföreningar".

Redaktör: Maritha Lundgren