Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon
Publicerad: 09 jan, 2017

Forskningsmedel till Virginia Langum

NYHET Virginia Langum har av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljats 4 304 000 kronor för projektet Migration and Mental Illness in Literature before the 20th century. Projektet startar 2017.

Foto: Anders Holm

Migration är idag ett globalt fenomen och på senare år har migration inom och till/från Europa ökat. Studier har visat att psykisk ohälsa är mer utbredd bland utrikes födda, både i Sverige och utomlands. Mellan 20 och 30 procent av asylsökande i Sverige beräknas lida av psykisk ohälsa. Korrelationen mellan psykisk ohälsa och migrationserfarenheter brukar vara förknippade med erfarenheter av politiskt och kulturellt utanförskap, maktlöshet, trauma och fördomar. Detta är välkänt och väl undersökt inom psykiatri, etnografi och historia. Men det finns många viktiga teoretiska och narrativa källor som dokumenterar kognitiva och emotionella påfrestningar som kan relateras till migration. Detta projekt undersöker hur litterära texter (särskilt före 1900) formulerar sambandet mellan psykisk ohälsa och migration, både över tid och genom djupgående fallstudier rotade i deras litterära, socio-kulturella och historiska sammanhang. Projektet fyller ett tomrum i vetenskap: den beskrivande och systematiska analysen av sambandet mellan migration och psykisk ohälsa i litteratur. Det behandlar både ett betydande tema i litteraturen och ett viktigt ämne med stor samhällsrelevans.  

Redaktör: Magnus Nordström