"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-26

Forskningsprojekt från Umeå på IVA:s prestigefyllda 100-lista

NYHET Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har offentliggjort årets 100-lista med forskningsprojekt. Två av projekten finns vid Umeå universitet: Intelligent Human-Buildings Interactions lab och LunaLEC.

Text: Sara-Lena Brännström

Årets lista innehåller forskningsprojekt som adresserar teknologi i mänsklighetens tjänst inom områdena klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

– Det finns otroligt bra forskning i Sverige som har potential att förbättra världen med hjälp av ny teknik. Till årets 100-lista har IVA:s urvalskommitté valt ut årets mest lovande forskningsprojekt som bedöms ha stor potential till affärs- och samhällsnytta, säger Marianne Dicander Alexandersson, IVA-ledamot och styrgruppens ordförande.

Två av de 79 listade projekten kommer från forskning vid Umeå universitet, varav ett är Intelligent Human-Buildings Interactions lab, IHBI, vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

– I min forskning är byggnader mer än bara strukturer som är sammansatta av livlösa byggmaterial. Byggnader reagerar aktivt på den yttre miljön, de utövar inflytande på och påverkas samtidigt av beteendet hos personer som bor eller arbetar där. Kärnan i min forskning fångar en grundläggande aspekt: ​​erkännandet av den lokaliserade karaktär som beror på den yttre miljön, de olika egenskaper som byggnader uppvisar och de inneboende variationerna i människors beteenden och behov, säger Weizhuo Lu, professor och ledare för IHBI-labbet.

För att undersöka denna komplexa interaktion på ett heltäckande sätt erbjuder det innovativa IHBI-labbet en plattform där de som vistas i byggnaderna aktivt kan uppleva alternativa energieffektiva åtgärder, experimentera med olika adaptiva beteenden och utveckla personliga strategier för att hantera klimatförändringar och deras specifika byggnadskontext.

– Med tanke på att individer vanligtvis tillbringar cirka 80 till 90 procent av sin tid inomhus så får forskningen vid IHBI-labbet betydande påverkan på utvecklingen av energieffektivitets- och klimatanpassningsåtgärder. Vi är övertygade om att IHBI-labbet kommer att skapa betydelsefulla effekter för intressenterna och har en enorm potential att generera värde för både samhället och industrin, säger Thomas Olofsson, professor och prefekt på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Miljövänlig ljuskälla inspirerar

Det andra projektet som fått en prestigefylld plats på IVA:s 100-lista är LunaLEC.

LunaLEC är ett avknoppningsföretag från Institutionen för fysik vid Umeå universitet, som utvecklar en nydanande och miljövänlig ljuskälla kallad ljus-emitterande elektrokemisk cell (LEC).

En LEC kan generera ljus, med i princip vilken färg som helt, från flexibla och tunna filmer vid drivning av en elektrisk spänning av några få volt. LunaLEC har utvecklat och patentskyddat tryckmetoder för att energi- och kostnadseffektivt tillverka LEC-filmer som påminner om hur tidningar tillverkas, och fastställt funktionella principer för hur sådana LEC-filmer ska designas för att emittera ljus med rekordhög energieffektivitet.

– Det är stimulerande att forskning som vi bedrivit vid Umeå universitet under en längre tid nu uppmärksammas av IVA. Att utveckla en ny avancerad teknologi är en både spännande och krävande utmaning. Men det faktum att våra LEC-ljuskällor idag är miljövänliga under hela sin livscykel, och dessutom lovar möjliggöra för meningsfulla tillämpningar inom exempelvis medicinteknik och sjukdomsbehandling, är inspirerande, säger Ludvig Edman, professor vid Institutionen för fysik och en av grundarna av LunaLEC.

Om IVA:s 100-lista

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVA:s 100-lista lanserades i samband med IVA:s 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Urvalskommittén består av drygt 40 kvalificerade personer ur IVA:s breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Läs mer om Umeåprojekten på listan

Kontaktinfo

Weizhuo Lu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 57
Ludvig Edman
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 32