"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Weizhuo Lu

Professor med fokus på hållbar byggd miljö och direktör för Intelligent Human-Buildings Interactions lab (IHBI)

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
X, Håken Gullessons väg 20, Teknikhuset, TEK.B.229 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Interaktionen mellan människa och byggnad är komplex och den varierar dessutom för olika personer och byggnader samt lokala klimatförhållanden. Översimplifiering av interaktionen kan resultera i missriktade byggnadstekniska energisparåtgärder, som begränsar människors potentiella anpassningskapacitet till klimatförändringar. Mot den bakgrunden så har vi etablerat ett öppet labb.
Det öppna laboratoriet gör det möjligt för personer att testa energieffektiva teknologier i en kontrollerad miljö för att på så sätt fastställa den samverkande prestandan när det gäller energibesparingar, komfort och resiliens mot klimatförändringar. Genom att inkludera "human-in-the-loop" så ger det öppna laboratoriet en unik forskningsplattform för att förstå hur byggnader påverkar människor, hur människor interagerar med den byggda miljön, samt hur de anpassar sig till klimatförändringar.

Composite structures, Elsevier 2024, Vol. 327
Liu, Bokai; Lu, Weizhuo; Olofsson, Thomas; et al.
Energy and Buildings, Elsevier 2024, Vol. 310
Man, Qingpeng; Yu, Haitao; Feng, Kailun; et al.
Advanced Engineering Informatics, Elsevier 2023, Vol. 55
Chokwitthaya, Chanachok; Zhu, Yimin; Lu, Weizhuo
Engineering Construction and Architectural Management, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 30, (1) : 259-295
Feng, Kailun; Chen, Shiwei; Lu, Weizhuo; et al.
ICCREM 2023: the human-centered construction transformation - proceedings of the international conference on construction and real estate management 2023, American Society of Civil Engineers (ASCE) 2023 : 592-604
Hu, Siying; Qiu, Shaowei; Feng, Kailun; et al.
Healthy buildings Europe 2023: beyond disciplinary boundaries, Red Hook, NY: Curran Associates, Inc. 2023 : 923-929
Liu, Bokai; Lu, Weizhuo; Hu, Xiaoyue; et al.
Yound investigators symposium Umeå 2023: Book of abstracts & programme, Umeå: Umeå University 2023 : 29-29
Liu, Bokai; Lu, Weizhuo; Olofsson, Thomas
Technology in society, Elsevier 2023, Vol. 75
Liu, Bokai; Penaka, Santhan Reddy; Lu, Weizhuo; et al.
Advances in Engineering Software, Elsevier 2023, Vol. 176
Liu, Bokai; Vu-Bac, Nam; Zhuang, Xiaoying; et al.
Renewable energy, Elsevier 2023, Vol. 220
Liu, Bokai; Wang, Yizheng; Rabczuk, Timon; et al.
Sustainable cities and society, Elsevier 2023, Vol. 96
Lu, Chujie; Gu, Junhua; Lu, Weizhuo
Journal of Building Engineering, Elsevier 2023, Vol. 64
Lu, Chujie; Li, Sihui; Gu, Junhua; et al.
SBE23-Thessaloniki: Sustainable built environments: Paving the way for achieving the targets of 2030 and beyond
Penaka, Santhan Reddy; Feng, Kailun; Rebbling, Anders; et al.
Journal of Physics, Conference Series, Institute of Physics (IOP) 2023, Vol. 2654
Yu, Haitao; Feng, Kailun; Penaka, Santhan Reddy; et al.
E3S web of conferences
Feng, Kailun; Lu, Weizhuo; Penaka, Santhan Reddy; et al.
Buildings, MDPI 2022, Vol. 12, (8)
Feng, Kailun; Lu, Weizhuo; Wang, Yaowu; et al.
Journal of construction engineering and management, American Society of Civil Engineers (ASCE) 2022, Vol. 148, (8)
Feng, Kailun; Wang, Shuo; Lu, Weizhuo; et al.
International Journal of Hydromechatronics, InderScience Publishers 2022, Vol. 5, (4) : 336-365
Liu, Bokai; Lu, Weizhuo
E3S Web of Conferences
Puttige, Anjan Rao; Feng, Kailun; Lu, Weizhuo; et al.
Se film om Weizhuo Lus forskning