"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-16

Forskningsprojekt om digitala innovationer i organisationer beviljas 9 miljoner från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

NYHET Ett femårigt forskningsprojekt vid Umeå universitet får 9 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Projektet, som leds av professor Jonny Holmström från Swedish Center for Digital Innovation och institutionen för informatik, kommer att pågå i fem år och bedrivs i samverkan med partners från näringsliv och offentlig sektor.

Projektet Risks and Rewards in Platform-Centric Ecosystems undersöker betydelsen av belönings- och riskmekanismer för att skapa framgångsrika affärsmodeller kring digitala plattformar. Plattformsbaserade ekosystem spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av IT och IT-relaterade affärsmodeller. Detta illustreras t.ex. av Apple med iPhone och iPad, webbtjänster som Salesforce, och digitala media som Spotify.

– Vi förstår redan relativt väl de logiker som gör plattformsbaserade ekosystem kraftfulla och därigenom varför de används. Däremot saknas det forskning kring hur de uppstår och utvecklas, framförallt i andra miljöer än renodlade digitala miljöer med dominerande IT företag som Google och Apple, säger Jonny Holmström. I projektet kommer därför forskarna att spåra betydelsen av design av belönings- och riskmekanismer för digitala plattformar i miljöer som offentlig verksamhet och processindustri.

– Digitala innovationer skapar en rad nya möjligheter men också utmaningar för dagens organisationer och är därför tätt sammanflätat med organisationers kärnverksamhet. Det innebär att strategier behöver utvecklas, och det avser vi att göra i detta projekt, fortsätter Holmström.

Forskningen kommer att pågå i fem år och projektgruppen består av forskare från Swedish Center for Digital Innovation, ledda av professor Jonny Holmström.

Pressbild

För mer information kontakta:

Jonny Holmström, institutionen för informatik, Umeå universitetTelefon: 090-786 97 66, 070-5193855
E-post: jonny.holmstrom@informatik.umu.se