"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-11

Forskningsprojekt om formativ bedömning

NYHET Ron Mahieu, verksam i institutionens område Lärande, utvärdering och bedömning, har fått medel till ett skolutvecklingsprojekt som handlar om formativ bedömning.

Arbetet sker i samarbete med Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Projektet är finansierat av universitetets regionala utvecklingscentrum (RUC) och ger bland annat möjlighet till fortbildning av lärare och utveckling av pedagogisk verksamhet i ett antal skolor i Västerbotten.

Redaktör: Ulrika Sahlén