"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-13

Forskningsprojekt om nyfikenhet stöds av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

NYHET Tillsammans med forskare från University of Minnesota kommer Linus Holm, Institutionen för psykologi, studera fenomenet nyfikenhet och experimentellt testa dess inverkan på inlärning. Projektet har tilldelats medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och kommer att pågå under tre år.

Vi ägnar oss dagligen åt utforskande beteenden såsom att titta på TV, skvallra med våra vänner, surfa på nätet och att betrakta intressanta vyer. Gemensamt för dessa beteenden är att de mer eller mindre verkar drivas av nyfikenhet. En hypotes är att nyfikenhetsdrivna beteenden leder till inlärning, eftersom tillfredsställd nyfikenhet innebär ny kunskap.Men nyfikenheten har ett pris; den tid och energi vi avsätter för att utforska skulle kunna användas till att utnyttja det vi redan kan för att tillfredsställa andra behov.- I projektet utnyttjar vi denna avvägning för att indirekt mäta nyfikenhet. Genom att mäta det vi uppoffrar för att utforska, får vi ett mått på hur nyfikna vi är, förklarar Linus Holm.Nyfikenheten är inte alltid gynnsam för meningsfull inlärning. Nyfikenhet kan också distrahera, som när det intresseväckande polisingripandet utanför fönstret drar elevens uppmärksamhet från läraren. Vidare verkar människor variera avsevärt i hur nyfikna de är, både i allmänhet och på specifika områden. Dessutom tycks vinsten med att utforska vara beroende av att man kan hantera den information man finner.I projektet ”Measuring the costs and benefits of curiosity: Exploratory behavior and learning outcomes” sammanförs flera sådana aspekter av nyfikenhet i en enkel testbar modell som kan förklara och predicera nyfikenhet och dess relation till inlärning.
- Projektet kommer att ge värdefull kunskap om nyfikenhetens villkor och dess betydelse för inlärning genom att koppla inlärningsmål till intresseområden. Den kunskapen är väsentlig för alla undervisande institutioner, från förskola till idrottsförening till universitet, säger Linus Holm.