"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-18

Forskningsprojekt ska utveckla undervisningen på Fridhemsgymnasiet

NYHET Umeå kommun, Fridhemsgymnasiet i Umeå och Lärarhögskolan vid Umeå universitet inleder nu ett samarbete. Genom ett nytt forskningsprojekt ska gymnasieskolans lärare tillsammans med forskare arbeta med teorier och praktiska verktyg för att öka elevernas engagemang och förbättra deras ämneskunskaper.

– Det här är ett utmärkt sätt att utveckla pedagogiken samtidigt som vi förstärker vårt samarbete med universitetet, säger Cathrin Backman Löfgren, rektor på Fridhemsgymnasiet.

Lärarhögskolan har i samråd med ledningen för den kommunala gymnasieskolan i Umeå identifierat Fridhemsgymnasiet som en lämplig arena för satsningen.
– Projektet ska bedrivas i samarbete mellan forskare vid Umeå universitet och lärare vid Fridhemsgymnasiet. Vår förväntning är att det ska leda fram till forskningsresultat som är mer direkt tillämpningsbara för undervisningen i skolan, säger Maria Löfgren rektor för Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Projektet är inriktat på formativ bedömning – ett hett område i skolvärlden just nu. Det går ut på att kontinuerligt undersöka vad eleverna förstått och inte förstått under lektionerna och anpassa undervisningen efter elevernas behov. Teknikerna påverkar hela undervisningen och kräver att läraren redan innan lektionen har rett ut vad eleverna ska lära sig och vilka frågor som behöver ställas för att ta reda på hur det blev.
– Vetenskapliga studier både i Sverige och internationellt har visat att formativ bedömning är en effektiv metod för att öka elevernas lärande. Det leder också till förbättrade elevresultat, säger professor Johan Lithner, biträdande rektor vid Lärarhögskolan.

Målsättningen är att alla lärare på Fridhemsgymnasiets ska få erbjudande om att vara med i projektet. Det innebär att många olika ämnen kan komma att ingå.
– Lärarna kan genom projektet till exempel få kompetensutveckling och kommer tillsammans med forskare att utveckla undervisningsmetoder och material, säger Cathrin Backman Löfgren.

Lärarhögskolan satsar tre miljoner kronor i projektet som ska pågå under tre år med start 2015. Pengarna består av ett forskningsanslag som kan sökas av disputerade forskare med anställning vid Umeå universitet. De som söker anslaget ska vara aktiva inom projektet motsvarande minst 30 procent av en heltidstjänst. Fridhemsgymnasiet bidrar med tid för de lärare som medverkar i projektet.

För mer information kontakta:

Cathrin Backman LöfgrenRektor, FridhemsgymnasietTelefon: 070-779 56 88
E-post: cathrin.backmanlofgren@umea.seMaria LöfgrenRektor, Lärarhögskolan vid Umeå universitetTelefon: 070-333 65 89
E-post: maria.lofgren@umu.se 

Redaktör: Karin Wikman