"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-05

Forskningsprojekt tilldelas medel från Vetenskapsrådet

NYHET Johan Hellström tillsammans med kollegor har beviljats medel till ett fyraårigt forskningsprojekt om graden av politiskt polarisering inom nationella parlament

Text: Linnea Eriksson Östberg

Johan Hellström ska tillsammans med Hanna Bäck, Lunds universitet, och Royce Carroll, University of Essex, undersöka graden av politisk polarisering inom nationella parlament.

För att analysera graden av polarisering i olika Västeuropeiska parlament kommer projektet analysera de tal som ledamöter håller i olika debatter, samt genom att analysera svaren på en enkät bland förtroendevalda i de nordiska länderna. Projektet kommer även att analysera data på hur lång tid det tar att bilda regering och hur länge regeringar överlever för att undersöka om graden av polarisering utgör en utmaning för regeringsbildningen i parlamentariska system. Detta är viktigt för vår förståelse för hur den parlamentariska demokratin fungerar och hur demokratins funktionssätt kan utmanas av olika förändringar i samhället och det politiska systemet.

Fokus i projektet ligger på att ta reda på om och hur en ökad polarisering påverkar regeringsbildningar och risken för regeringskriser.