"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-22

Forskningspropositionens betydelse för Umeå universitet

NYHET Umeå universitet tilldelas drygt 34 miljoner kronor i resurstillskott i regeringens forskningsproposition.

– Det är inte så mycket, men trots allt mer än vad förre utbildningsministern hade ställt i utsikt till de etablerade universiteten, säger rektor Inge-Bert Täljedal. Därför ser jag hellre positivt än besviket på saken och vet att pengarna kommer väl till pass.

Under perioden 2005–2008 vill regeringen öka de statliga anslagen till forskning och forskarutbildning med 2,34 miljarder kronor. De direkta anslagen till universitet och högskolor för forskning och forskarutbildning bör öka med 521 miljoner kronor enligt förslaget.

Umeå universitet föreslås få drygt 34 miljoner kronor i resurstillskott under treårsperioden, lika mycket som Stockholms, Göteborgs och Linköpings universitet. Något mer, 40 miljoner, går till Uppsala och Lund, medan Mittuniversitetet, Karolinska institutet och Sveriges lantbruksuniversitet får ett tillskott på ungefär 30 miljoner kronor vardera.
– Huvuddelen av anslagsökningen kommer dock inte förrän 2008, då vi enligt förslaget ska få drygt 26 miljoner kronor, förklarar Täljedal.

Under 2005 får Umeå universitet inget tillskott, 2006 får universitet knappt 3,7 miljoner extra och 2007 omkring 4,2 miljoner kronor. Anslagsökningen är tänkt att stärka forskning och forskarutbildning, att bidra till att öka antalet meriteringsanställningar för nydisputerade och förstärka lärosätenas arbete med kommersialisering av forskningsresultat.

Regeringen fokuserar på tre områden i propositionen som särskilt viktiga för landets fortsatta utveckling; medicinsk forskning får 400 miljoner kronor, teknisk forskning 350 miljoner kronor samt forskning till stöd för hållbar utveckling 210 miljoner kronor.
– Umeå universitet bedriver framstående forskning inom alla prioriterade forskningsområden och glädjande nog i nästan samtliga underområden som regeringen lyfter fram i propositionen, som exempelvis kultur för hälsa, biovetenskap och bioteknik samt teknisk forskning för hållbar utveckling och tillväxt, konstaterar Täljedal.

Vidare satsar regeringen 300 miljoner kronor på starka forskningsmiljöer med internationell konkurrenskraft.
– Hittills har universitetets forskare hävdat sig mycket bra i konkurrensen när det gäller starka forskningsmiljöer. Jag är övertygad om att vi även kommer att göra det i fortsättningen, kommenterar Täljedal.

Regeringen vill vidare se ökningar av anslagen till genusforskning med 13 miljoner kronor och utbildningsvetenskaplig forskning med 10 miljoner kronor. Dessutom bör Vetenskapsrådet stödja en forskarskola i design med 5 miljoner kronor.
– Detta är ytterligare exempel på områden där Umeå universitets forskare bedriver erkänt framstående forskning. Även inom de områden som i propositionen ligger under rubriken forskning till stöd för andra politikområden ligger vi väl framme, konstaterar Inge-Bert Täljedal.

Redaktör: Carina Dahlberg