"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-20

Forskningsråd stöder 11 forskare vid Umeå universitet

NYHET Nio forskningsprojekt vid Umeå universitet har fått sammanlagt drygt 14 miljoner kr i bidrag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Dessutom får två unga forskare vid enheten för sjukgymnastik varsitt post-doktorbidrag.

Det största enskilda bidraget går till professor Stefan Svallfors vid Sociologiska institutionen för attitydundersökningen ”Välfärdsopinion 2010”. Tre av projektbidragen går till samma enhet: Yrkes- och miljömedicin vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin; det största får Ingrid Liljelind för ett projekt om arbete med vibrerande maskiner.

De båda post-doktorbidragen på vardera 1 360 000 kr tillfaller Charlotte Åström för projektet Minskning av riskerna för skador relaterade till exponering för helkroppsvibrationer inom transportindustrin – ett interventionsprojekt; och till Jonas Sandlund för Studier av inter-individuella skillnader i motorisk variabilitet, adaptationsförmåga och dess betydelse för uppkomsten av belastningsskador. Båda är verksamma vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för sjukgymnastik.

Projektbidrag alfabetiskt efter mottagare:

Maria Bengtsson, Handelshögskolan, Umeå universitet: Att hantera motstridiga förväntningar och krav i gränsöverskridande arbetskontexter; 1 200 000 kr.
Erik Bergström, Inst. för klinisk vetenskap, pediatrik: Status, makt och skam: epidemiologiska och kvalitativa studier av ungdomars hälsa; 1 550 000 kr.
Björn Blom, Inst. för socialt arbete: Hur använder socialarbetare och läkare kunskap i praktiken? En jämförelse mellan två professioner; 2 000 000 kr
Kåre Eriksson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin: Biomarkörer för tidig diagnos av vibrationsskada - en pilotstudie; 780 000 kr.
Bertil Forsberg, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin: Samhällets och vårdens möjligheter att inom riskgrupper förebygga dödsfall under allt mer extrema värmeböljor; 1 400 000 kr.
Ingrid Liljelind, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin: Arbetstiden med vibrerande maskiner, hur mäter vi den på bästa sätt och hur påverkar det uppskattningen av skaderisken bland unga arbetstagare?; 1 924 000 kr.
Anna Stigsdotter Neely, Inst. för psykologi: Träning av uppmärksamhetkontroll hos personer med utmattningssyndrom; 1 600 000 kr.
Ingeborg Nilsson, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi: Aktivitetsbaserade hälsorelaterade åtgärder – en interventionsstudie riktad mot hälsa, aktivitet och delaktighet hos sköra äldre; 1 400 000 kr.
Stefan Svallfors, Sociologiska institutionen: VÄLFÄRDSOPINION 2010; 2 258 000 kr.

För kontaktuppgifter, sök på respektive forskares namn i Umeå universitets personalkatalog:
www.umu.se/sok/personalkatalog