"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-12-15

Forskningsresa till Lund ledde till utveckling inom projekt och nätverkande

NYHET Doktorand Ekaterina Zmyvalova deltog på en session om barns rättigheter på Lunds universitet.

På hösten 2023 reste doktoranden Ekaterina Zmyvalova till Lunds universitet på en forskningsresa för att delta på en session om barns rättigheter. Resan finansierades delvis av Arktiskt centrum vid Umeå universitet.

Ekaterina Zmyvalova är doktorand i samiska studier, och mellan 25 augusti och 3 september åkte hon på en forskningsresa till Lunds universitet. Där var hon en besökande forskare vid Rättssociologiska institutionen och deltog i en tre dagar lång session.

– Sessionen var en del av konferensen “Law, Society and Digital Pasts, Presents and Futures" (RCSL 2023). Ämnet för sessionen var "Barns rättigheter" och hette “Empowering children and youth through Law and Participation”, förklarar Zmyvalova.

Under sessionen fick Zmyvalova möjlighet att presentera sitt doktorandprojekt och få feedback på sin forskning.

– Rättssociologiska intitutionen vid Lunds universitet blev en plattform där jag kunde dela med mig av min forskning, samt en plats för arbete och diskussion. Hela resan har bidragit mycket till utvecklingen av mitt doktorandprojekt och mitt forskningsnätverk.

Förutom att gynna hennes egen forskning och henne själv som forskare, menar Zmyvalova att forskningsresan också var betydelsefull för Arktis. 

– Min doktorsavhandling handlar om ryska samiska barns rätt till att lära sig sit språk i ryska skolan. Avhandlingen är på gränsen mellan socio-rättsliga och samiska studier. 

Zmyvalova tackar Per Wickenberg och Anna Sonander som hjälpte henne att samordna forskningsresan till Lund. Resan finansierades av Arktiskt centrum vid Umeå universitet och Nils Thun Stipendiefond.