"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-08

Forskningssamarbete etablerat om "AI inom e-handeln"

NYHET Institutionen för Informatik vid Umeå universitet etablerar ett nära forskningssamarbete med det svenska teknikföretaget PriceIndx AB. Syftet med samarbetet är att tillsammans arbeta med frågor som rör tillämpningar av AI - Artificiell Intelligens inom e-handelsområdet.

Text: Mikael Wiberg

-”E-handeln växer starkt, och för den fortsatta utvecklingen behövs digitala plattformar som bygger på den senaste tekniken för att möta konsumenternas behov. Ett nära samarbete med akademin blir ett sätt för oss att tillsammans utforska AI-teknikens möjligheter i en skarp praktik” säger Curt Luks, VD för PriceIndx AB.

Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning om samhällets digitalisering, och en närhet till ledande praktik är viktig för att kunna följa, studera och bidra till kunskapsproduktion om hur ny digital teknik kan används och hur den kan nyttjas för att lösa olika samhällsutmaningar.

-”För oss på informatik har frågor om utveckling av digitala handelsplatser varit i fokus under de senaste 20 åren. Mellan åren 2000 - 2006 hade vi till exempel ett nära samarbete med Handelshögskolan vid Umeå universitet samt ett flertal företag då vi etablerade Centrum för Digitala Affärer, och allt sedan dess har vi bedrivit forskning i gränslandet mellan affärer, digitala plattformar, innovationer, ny teknik och framväxande användnings- och tillämpningsområden som möjliggörs i den digitala teknikens kölvatten” säger Mikael Wiberg, professor vid institutionen för informatik, Umeå universitet.

Samarbetet kommer fokusera på tillämpningar av AI - Artificiell Intelligens, och berör således ett brett spektrum av frågor - från maskinlärning, och hur det kan nyttjas för utveckling av digitala handelsplatser, till frågor om design med AI som del av interaktion med konsumenter, till utveckling av affärsmodeller där AI är en viktig komponent för plattformslösningar inom e-handel, exempelvis för ”intelligent pricing" och effektiv lagerhantering.

-”Umeå universitet har ett stort fokus på AI just nu, och för oss är det glädjande att etablera ytterligare ett nära forskningssamarbete med en aktör som står för ledande praktik, specifikt med avseende på hur AI-tekniken kommer till användning inom e-handel” säger Katrin Jonsson, prefekt vid institutionen för informatik, Umeå universitet.

Målsättningen är att det etablerade samarbetet ska möjliggöra ett nära forskningssamarbete kring tillämpad AI, ge uppslag till vidare forskningsprojekt, samt möjliggöra spännande case för studenter. Förhoppningen är att det möjliggör forskning om AIs tillämningar i vardagen, och att det även kan leda till nya innovationer som får direkt betydelse i praktiken.

För mer information kontakta

Mikael Wiberg, Professor, Inst för Informatik

Katrin Jonsson, Prefekt, Inst för Informatik

Curt Luks, VD, PriceIndx AB