"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-25

Forskningssamarbete mellan olika växtzoner

NYHET I Sverige tvingas växter anpassa sig till kyla. I Australien är problemet det omvända. Nu ska forskare i Australien och vid Umeå Plant Science Centre undersöka hur växter anpassar sin energiomvandling efter omgivningen – tack vare ett bidrag på en miljon kronor från STINT.

Anslaget är avsett för forskarutbyten och kommer att innebära att både professorer, lektorer, postdoktorer och doktorander från Umeå och Australien kommer att få tillfälle att tillbringa från några veckor till några månader i varandras laboratorier.

– Samarbetet kommer att vara mycket positivt både för forskningen och forskarutbildningen, säger professor Per Gardeström vid Umeå Plant Science Centre (UPSC), som koordinerat ansökan.

Resultaten av samarbetet kan få stor betydelse både för utnyttjandet av växter som produktionssystem i ”den gröna fabriken” och för förståelsen av hur växterna anpassar sig till rådande klimat och hur de kommer att påverkas av klimatförändringar. De deltagande forskarna arbetar med olika aspekter av växters energimetabolism, d.v.s. hur energiomvandling sker i cellen genom fotosyntes och cellandning.

Grupperna från Sverige och Australien representerar två internationellt starka forskningscentra med kompletterande infallsvinklar på de frågeställningar som studeras. Till exempel undersöker flera grupper i Umeå hur växter anpassar sig till låga temperaturer medan man i Australien koncentrerar sig på höga temperaturer och torka. Ett annat exempel är att australiensiska grupper studerar hur olika cellorganeller som t.ex. kloroplaster och mitokondrier bildas vid bl.a. frögroning. Umeågrupperna studerar i sin tur vad som händer då cellkomponenter bryts ner när bladen gulnar. Vidare har båda forskningscentra byggt upp avancerade teknikplattformar där erfarenhetsutbyte kommer att stärka båda parterna.

Samarbetet omfattar 14 forskargrupper vid UPSC och kemiska institutionen vid Umeå universitet och sju australiensiska grupper vid ”ARC Centre of Excellence in Plant Energy Biology”. Australiensarna kommer främst från Perth i sydvästra Australien men även från Canberra och Sidney. Som ett första steg i utbytet besökte Ian Small, director vid det australiensiska centret, Umeå den 8–9 maj.

För mer information, kontakta:

Professor Per Gardeström, UPSC, institutionen för fysiologisk botanik, Tel. 090-786 5422 Mobil 070-6026787
E-post per.gardestrom@plantphys.umu.se

Redaktör: Karin Wikman