"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-30

Forskningssamarbete utvecklar bättre och säkrare sjukvård

NYHET Nya lösningar som underlättar för blinda och funktionshindrade. Bättre mättekniker för att upptäcka bröstcancer och prostatacancer på ett tidigt stadium. Forskningssamarbetet CMTF presenterar en rad nya innovationer som ger norra Sverige en konkurrenskraftig position.

CMTF, Centrum för medicinsk teknik och fysik, bildades år 2000 vid Umeå universitet och är numera ett samarbete mellan forskare vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Även företag i näringslivet medverkar i projekten. Målet med verksamheten har sedan starten varit att stärka den medicintekniska forskningen i regionen genom att utveckla nya metoder, produkter och tjänster för bättre och säkrare sjukvård.

Det tvärvetenskapliga samarbetet har sedan år 2000 drivit 23 projekt med sammanlagt 175 involverade forskare. Forskarna har även samverkat med omkring 15 företag och hälso- och sjukvården i Norrbotten och Västerbotten. Under 2007 breddades och fördjupades verksamheten genom att man inledde samarbete med Luleå tekniska universitet. Umeå universitet har en stark bas inom medicinsk forskning och Luleå har gediget tekniskt kunnande.

– Det är ett jättebra samarbete. Vi får mycket positiv respons från företagen på våra workshops. CMTF är väldigt givande för båda parter och vi kommer att fortsätta med samarbetet, säger projektkoordinator Britt Andersson vid Umeå universitet.

Forskare startar egna företag

Forskarna inom CMTF har under resans gång startat ett eget bolag, CMTF Affärsutveckling, för att låta forskningen utmynna i olika produkter och tjänster inom hälso- och sjukvårdsteknik. Produkterna sträcker sig i dag allt från IT-lösningar till sensorer och instrument. Redan nu finns nya lösningar för att underlätta för synskadade och blinda, förbättrade mättekniker för att diagnosticera bröstcancer och prostatacancer, och i Luleå forskar man bland annat om för att förlänga livslängden på implantat för höft- och knäleder med hjälp av nanopartiklar.

Sju spetsföretag har skapats, bland annat Bioresonator, som utvecklar sensorer för diagnosticering av bröstcancer och prostatacancer, Biomedia Technologies, som producerar mätinstrument för hälsokontroller, och Videoakt, som arbetar med teknik som underlättar för människor med synskada att uppfatta sin omgivning.

Konkurrenskraftig regionforskning

Enligt Britt Andersson är forskarna själva engagerade för att forskningen utmynnar i nya produkter och tjänster.

– Det kluriga är att få bra idéer till att bli färdiga produkter. Av den anledningen startade vi ett eget bolag, CMTF Affärsutveckling. Alla forskare är i dag medvetna om att deras forskning kan utvecklas ett steg till.

Samarbetet har lett till att forskningen inom medicinsk teknik och fysik i regionen numera är känd i landet. Det har bildats två motsvarande centra i Sverige med CMTF som förebild och tillsammans verkar de tre för ökade medel till forskning och ett ökat samarbete med företag och industri. Detta har resulterat i 34 nya anställningar inom samarbetet och 11 patentsökningar.

De största finansiärerna är EU:s strukturfond Mål 2, Umeå universitet, Vetenskapsrådet, Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens landsting och Sveriges lantbruksuniversitet. Nu ansöker man om cirka 90 miljoner kronor över en treårsperiod för 29 nya forskningsprojekt.

Redaktör: Alexander Rehnborg