"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-27

Forskningsstig i Abisko ska locka turister att klimatforska

NYHET Climate Impacts Research Centre (CIRC) med partners har invigt Nuolja forskningsstig – ett medborgarforskningsprojekt där turister i Abisko kan medverka i arktisk klimatforskning genom att identifiera växter och registrera data med hjälp av sin mobil.

Projektledare Keith Larson med studenterna Hannah Rosenzweig och Lara Schmitt som jobbat med stigen, Anders Fries och Claes Fries. I bakgrunden fjället Nuolja. Foto: Ingrid Söderbergh

– Det har varit en mycket lyckad dag! Särskilt kul var det att ättlingar till Thore C. E. Fries, botanikern som undersökte samma område för 100 år sedan fanns bland våra gäster. Vi fick höra att botanikintresset gått i arv till de båda bröderna Claes och Anders, säger Keith Larson, projektledare och forskare på CIRC vid Umeå universitet.

Invigningen bjöd bland annat på en introduktion till medborgarforskning, tal av prorektor Dieter Müller, populärvetenskapliga föredrag om naturvetenskaplig klimatforskning på CIRC och klimat- och miljöförändringar ur ett samiskt perspektiv, samt en kortare exkursion och demonstration av forskningsstigen och hur man bär sig åt för att registrera växtobservationer i appen.

– Vi kommer nu att erbjuda organiserade turer till Nuolja forskningsstig varje tisdag hela sommaren i samarbete med Abisko Naturum och hoppas att intresset blir stort och att många observationer ramlar in under växtsäsongen, säger Keith Larson.

År 1917 utförde botanikern Thore C. E. Fries en treårig fältstudie på fjället Nuolja för att förstå förhållandet mellan temperatur, snötäcke, höjd och distributionen av växter och deras fenologi. Fenologi handlar om hur naturen förändras över årstiderna.

Nu gör forskare vid CIRC, tillsammans med Abisko naturvetenskapliga station, Naturens kalender och Naturum Abisko, om denna studie för att se hur klimatförändringar har påverkat växtsamhällena i Arktis.

Det är här Abiskobor och fjällturister kommer in i bilden med en unik möjlighet att som privatperson delta i den historiska studien som "medborgarforskare". Fjället Nuolja ligger i Abisko där Kungsleden har sin start och många turister samlas här. Inom projektet har Kjell Bolmgren från SLU och Naturens kalender utvecklat en mobilapp, "Fjällkalendern", som kan laddas ner helt gratis. Appen används för att samla in uppgifter om växter längs med en linje öst-väst på Nuoljas sluttning. Forskningsstigen startar vid foten av fjället på 400 meters höjd.

Kjell Bolmgren, SLU och Naturens kalender, demonstrerar ute i fält hur mobilappen fungerar. Foto: Ingrid Söderbergh

Ett 20-tal prioriterade arter kan registreras under den första säsongen. De är utvalda av forskarna bland annat för att de är viktiga för renbete, pollination, vanliga bär eller lätta att identifiera.

Turistens uppgift är att vandra längs stigen, göra observationer av förekomst av dessa växter, fota och rapportera in i appen. Med hjälp av telefonens gps bestäms observationens exakta position. Man ska också ange i vilken fas växten befinner sig i genom att välja bland olika alternativ, från första blomknopp till det sista lövet vissnar. Turisten kan också uppdatera en redan registrerad observation genom att ta en ny bild och ange hur växten ser ut i dag.

Därutöver finns ett antal utplacerade fotostolpar för grönskeobservationer. Här tar turisten ett foto med sin mobil, värderar hur stor mängden grönska är, och laddar upp uppgifterna i appen.

Förutom att forskarna får hjälp med att samla in stora mängder observationer till sitt forskningsprojekt är ett viktigt mål med medborgarprojektet att skapa förtroende för vetenskap och forskning, men också att lära allmänheten hur klimatforskning kan gå till, berättar Kjell Bolmgren, utvecklare av appen inom ramen för Naturens kalender.

– Men framför allt tror jag att turisten får en bra känsla av att ha hjälpt till, säger han.

Om Fjällkalendern:

Växtsäsongen förändras när klimatet ändras. Fjällkalendern startades 2017 för att öka kunskapen om dessa förändringar i fjällvärlden och Arktis. Genom Fjällkalendern kan den som befinner sig i fjällen skicka in sina observationer och på så sätt bidra till forskning och miljöövervakning om effekterna av klimatförändringen. Befinner man sig på plats just i Abisko kan man i bokstavlig mening gå i Fries fotspår och fortsätta hans observationer.

Läs mer

Om CIRC:

Climate Impacts Research Centre bedriver forskning och undervisning med fokus på klimateffekter på akvatiska och terrestra ekosystem i arktiska och alpina miljöer. Forskningen integrerar biogeokemi och ekologi med målet att öka förståelsen för nuvarande och framtida förhållanden. Verksamheten är baserad till Abisko naturvetenskapliga station, 20 mil norr om polcirkeln (68.35° N, 18.82° E).

Mer om CIRC

Redaktör: Ingrid Söderbergh