"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-22

Forskningsstöd till matematiklärande

NYHET Riksbankens Jubileumsfond ger ett forskningsstöd på 2,4 miljoner kronor till Umeå universitet och dess forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM). Anslaget avser en treårig post doc-anställning.

Temat för det forskningsprojekt som ska bedrivas är ”Impact of authenticity and influences of assessment”. I projektet kommer nationella provs påverkan på lärares utformning av klassrumsaktiviteter att studeras. Man kommer också att undersöka de effekter som matematikuppgifters verklighetsanknytning har på elevers lösningsstrategier och orsakerna till dessa strategier.

Projektledare är universitetslektor Torulf Palm vid institutionen för matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Prov och kunskapsbedömning är ett av UFM:s forskningsområden. UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola som är engagerade i forskning, forskarutbildning och utvecklingsarbete med anknytning till UFM:s forskning.

Matematiklärande är ett av Umeå universitets starka forskningsområden och har också erhållit stöd från bl.a. Kempestiftelserna och Vetenskapsrådet.

För mer information, kontakta: Professor Johan Lithner, Institutionen för matematik och matematisk statistik Tel: 070-587 31 34
E-post: johan.lithner@math.umu.se

Universitetslektor Torulf Palm, Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen Tel 090-786 71 22
E-post: torulf.palm@educ.umu.se

Redaktör: Lars Erik Öhlund