"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-27

Förskolebarn i lek- och samspelssvårigheter får stöd i ny modell

NYHET En ny modell för att bedriva professionsutveckling och elevhälsokonsultation kan hjälpa förskolepersonal att hitta nya vägar att inkludera alla barn på ett positivt sätt i lek och samspel. Det visar en avhandling som försvaras av Kerstin Bygdeson-Larsson, Umeå universitet, den 29 oktober.

Modellen som Kerstin Bygdeson-Larsson utvecklat kallas Pedagogisk processreflektion och kan användas när förskolebarn av någon anledning hamnar i lek- och samspelssvårigheter. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter, att något barn får en negativ roll, att ett barn är splittrat och har svårt att koncentrera sig eller att någon inte får vara med i leken med andra barn.

Resultat från praktiska tillämpningar av modellen visar hur barn som befinner sig i en negativ roll och är mer eller mindre syndabockar i gruppen, istället kan bli inkluderade och få en annan och mer positiv situation. Modellen innebär att förskolepersonalen får kvalificerat stöd som ger utrymme för reflektion och nya kunskaper och därmed kan de lättare uppfatta, tolka och sätta ord på vad som sker.
- Arbetet i förskolan är många gånger så krävande och stressigt att förskolepersonalen inte hinner eller orkar uppfatta i detalj vad som pågår i barnens lek. Dessutom sker arbetet utifrån personalens individuella ”tysta” och därmed oreflekterade ”kunskap”. Med hjälp av modellen blir det lättare att hitta nya sätt att bemöta barnen, säger Kerstin Bygdeson-Larsson .

Hon påpekar också att det är viktigt att betrakta barns lek- och samspelssvårigheter utifrån ett verksamhetsperspektiv och inte förlägga orsaken till problemen hos det individuella barnet eller den individuella förskolläraren. Arbetslagen i förskolan kan förändra sitt verksamhetssystem och hela samspelsklimatet, bara man känner till alla aspekter som påverkar, menar hon.
- Professionsutveckling i förskolan, kopplat till just lek- och samspel mellan barnen, handlar inte om färdiga lösningar, program eller metoder, utan om en gemensam problemlösning, där förskolepersonalen själva sätter upp mål och tar rollen som förändringsagenter.

Kerstin Bygdeson-Larsson har mångårig erfarenhet från förskolan som förskollärare, daghemsföreståndare och sedan ca 20 år tillbaka som förskolepsykolog.

För mer information, kontakta:

Kerstin Bygdeson-LarssonTelefon: 070/320 66 21
E-post: kerstin.bygdeson.larsson@umea.se

Läs hela eller delar av avhandlingen

Om disputationen:

Fredagen 29 oktober försvarar Kerstin Bygdeson-Larsson, Institutionen för utbildningsvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt” Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion. Disputationen äger rum kl.10.00 i Sal F Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Eva Alerby, Luleå tekniska universitet, Pedagogik och Lärande (POL).

Redaktör: Eva Stoianov