"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-03

Förskollärares pedagogiska arbete med digital lek ska studeras

NYHET Förskollärare är i behov av att öka sin förståelse för hur digital lek kan erbjudas barn i förskolan. Ny studie ska gå vidare med resultat från avhandling.

Text: Leif Marklund

Lärarhögskolan har tilldelat 600 000 kr till Leif Marklund vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap för att studera digital lek i föskolan. Leif säger att bakgrunden till ansökan om forskningsmedlen är resultat som kom fram i min avhandling, vilka indikerade att förskollärare är i behov av att öka sin förståelse för hur digital lek kan erbjudas barn i förskolan.

Det här projektet har ett värde i bemärkelsen att det kan resultera i kunskap som gör att förskollärare känner sig högre grad av trygghet gällande sina pedagogiska val om digital lek i förskolan.

Den forskningsstudie som nu kommer att genomföras med LHs forskningsmedel om 600.000kr har syftet att förstärka kunskapen om hur förskollärare erbjuder digital lek, varför de valt de metoderna att erbjuda digital lek, och hur den digitala lek som erbjuds påverkar barnens handlingsutrymme.

Studien kommer att ske med hjälp av videoobservationer och intervjuer. Deltagare är 10 förskolor, där förskollärare i pedagogiska arbetet erbjuder inslag med digital lek.

Målsättningen är att studera variationer av hur digital lek kan erbjudas, för att förstå mer om deras respektive möjligheter och utmaningar i det pedagogiska sammanhanget.

Projektet inleds vårterminen 2021 och sträcker sig över två år.