"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-04

Förslag på nya ledamöter till Umeå universitets styrelse

NYHET Ett förslag på nya externa ledamöter för Umeå universitets styrelse är nu inlämnat till regeringen. Som ordförande föreslås Pär Boman, vd och koncernchef för Handelsbanken.

Umeå universitets styrelse får ett nästintill helt nytt utseende under nästa mandatperiod, som sträcker sig från 1 maj 2013 till 30 april 2016. Av åtta externa ledamöter föreslås sju helt nya till regeringen.

Ordförande

•Pär Boman, vd och koncernchef för Handelsbanken, Linköping

Nya ledamöter

•Barbara Canon, professor i zoofysiologi vid Stockholms universitet och preses i Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm

•Eva Nygren, vd och koncernchef för Rejlers Arkitekt, tidigare VD för SWECO, Umeå

•Lars Rask, professor i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet och tidigare VD för Stiftelsen för strategisk forskning, Uppsala

•Anders Sellström, riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet, Umeå

•Lars Stenlund, grundare och vd för Vitec, Umeå

•Sara Öhrvall, chef för research and development, Bonnier AB, Stockholm

Omvald ledamot

•Peter Kopelman, ordförande för IT ledarna, Stockholm

Ordförande och externa ledamöter utses av regeringen efter förslag från en nomineringsgrupp ledd av landshövdingen. I nomineringsgruppen vid Umeå universitet har följande personer ingått: Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, Gunnar Öquist, professor, och Tobias Carlsson, studentrepresentant. De föreslagna ledamöterna är tillfrågade och har tackat ja till uppdraget.

Redaktör: Karin Wikman