"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-14

Förslag till ny organisation för Humfak: Nio institutioner kan bli fyra.

NYHET Efter ingående diskussioner beslutade humanistiska fakultetsnämnden idag att hämta in synpunkter på ett förslag till ny organisation från sina institutioner, kommittéer, studenter och de fackliga organisationerna. Bakgrunden till förslaget är fakultetens ansträngda ekonomi och beslut i frågan ska fattas i juni.

För att få verksamheten vid universitetets humanistiska fakultet att gå runt måste man spara ca 5 miljoner kronor per år. Därför står den humanistiska fakulteten inför uppsägningar av personal, med eller utan omorganisation. Förslaget till ny institutionsstruktur som har arbetats fram under vintern är ett sätt att minimera skadan, stoppa den negativa trenden och bygga bärkraftiga institutioner för framtiden.

Förslaget går i stora drag ut på att slå samman näraliggande ämnen med goda möjligheter till samarbete inom undervisning och forskning. Fakultetens nuvarande nio små institutioner, som alla dras med ekonomiska svårigheter, skulle enligt förslaget kunna bli fyra större, effektivare och ekonomiskt mer bärkraftiga institutioner.

Grupperingen av ämnen grundar sig på tankar om att kunna utveckla nya utbildningsprogram och skapa bättre möjligheter till framgångsrik forskning och att få externa forskningsmedel. • En språkinstitution ska enligt förslaget samla forskning och utbildning inom ämnena lingvistik, engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska, samiska, svenska/nordiska språk samt språkcentrum. • En andra institution skulle samla ämnen med påtagliga historiska dimensioner: arkeologi, historia, idéhistoria, filosofiämnen samt religionsvetenskap. • Med ett brett kulturbegrepp föreslås en tredje institution samla ämnena drama-teater-film, etnologi, kulturanalys, konstvetenskap, litteraturvetenskap, manusförfattande för film och tv, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi samt kultur- och vetenskapsjournalistik.
• Konsthögskolan berörs inte utan bildar också enligt förslaget en egen institution.

De fem miljonerna sparas enligt förslaget genom effektivisering av administration och ledningsstruktur. Det skulle konkret innebära en övertalighet motsvarande ungefär 10 personer inom humanistisk fakultet: ca 6 heltidsanställningar för administratörer och ca 4,4 heltidsanställningar för lärare.

– Vårt mål är att de humanistiska ämnena skall kunna utvecklas och leva vidare, säger fakultetsnämndens ordförande Britta Lundgren som också har varit ordförande för den arbetsgrupp som utarbetat förslaget. Utan humaniora inget fullständigt universitet! Förslaget skapar möjligheter för en positiv utveckling inom utbildning och forskning.

Efter att nuvarande institutioner, kommittéer, studenter och de fackliga organisationerna har fått tycka till om förslaget kommer det åter upp på fakultetsnämndens bord den 31 maj. Då ska nämnden bestämma hur det slutförslag ska se ut som överlämnas till rektor för beslut i juni. En ny organisation kommer att gälla från och med januari 2008.

För mer information eller intervju, kontakta gärna: Britta Lundgren, dekanus vid humanistiska fakulteten
Mobiltel 0706-51 68 22 eller epost britta.lundgren@kultmed.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink