"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-08

Första doktorsavhandlingen inom Företagsforskarskolan

NYHET Fredagen den 10 juni försvarar Håkan Jakobsson den första doktorsavhandlingen inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Håkan Jakobsson har varit knuten till Institutionen för matematik och matematisk statistik och har utfört sina studier i samarbete med SKF AB. Avhandlingen har titeln ”Adaptiv reduktion av finita element-modeller i beräkningsteknik”. Handledare är professor Mats G Larson.

Ett 20-tal projekt med lika många doktorander och företag är igång i denna unika forskarskola. Företagsforskarskolan ska ge båda företaget och doktoranden ny kompetens. Bland annat ingår en industripraktik på sex månader i utbildningen.

Läs mer om företagsforskarskolan: http://www.umu.se/samverkan/foretagsforskarskolan

För mer information om Företagsforskarskolan, kontakta:

Petter Gustafsson, föreståndare för forskarskolan
Telefon: 090-786 51 59, 070-632 89 90
E-post: petter.gustafsson@plantphys.umu.se

För mer information om doktorsavhandlingen, kontakta:

Håkan Jakobsson, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Telefon: 090-786 53 75
E-post: hakan.jakobsson@math.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43750