"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-28

Första kliniska studien på covid-19 i gång i Västerbotten

NYHET Umeå universitet och Region Västerbotten startar nu sin första kliniska studie på Covid-19. Syftet är att lära sig mer om sjukdomsförloppet, varför sjukdomen slår så hårt mot vissa individer samt kartlägga immunitet. Studien är ett samarbete mellan forskare inom infektion, virologi, lungmedicin, pediatrik och molekylärbiologi.

Text: Ola Nilsson/ Sally Carlsson Cloodt, Region Västerbotten

– Målet är att bygga upp en bred biobank och följa upp hur covid-19 påverkar patienterna på lång sikt bland annat rörande lungfunktion, neurologiska besvär och immunitet – både till vilken del och hur lång tid man kan räknas som immun, säger Johan Normark, docent vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, anknuten till Wallenbergs centrum för nmolekylär medicin och huvudprövare för studien.

Kunskapen om den nya coronavirussjukdomen covid-19 är idag högst begränsad. Det saknas kunskap kring hur viruset påverkar individerna och deras immunförsvar, vilket gör det svårt att välja behandling. Forskarna i Umeå vill med studien CoVUm studera vad som sker i mötet mellan virus och patient och varför vissa får en mild variant medan andra blir allvarligt sjuka.

– Av naturliga skäl finns det extremt lite data från människor med covid-19-infektion. Ju mer vi vet om mötet mellan virus och patient desto bättre kan vi förutse rätt behandling och läkemedel, säger Alicia Edin, ST-läkare inom anestesi- och intensivvård och en av forskarna i studien.   

Studien har en bred ansats. Den kommer att studera sjukdomsförlopp, allmänt utfall samt även immunitet med upp till fem års uppföljning. Både inneliggande patienter och patienter som testas och sedan skickas hem kommer att följas upp.

För att minska påverkan på vården innebär studien endast utökad provtagning för de inneliggande patienterna. Uppföljning kommer till stor del ske separat på Kliniskt forskningscentrum inom Region Västerbotten. 

– Det är oerhört viktigt att vi bedriver den här typen av forskning för att förstå sjukdomsmekanismerna kring covid-19 och därmed kunna utveckla effektiva behandlingar, säger Clas Ahlm, FoU-direktör inom Region Västerbotten och professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och FOU-direktör vid Region Västerbotten.

Studien är den första kliniska, patientnära studien på covid-19 som startar i Region Västerbotten. Forskare och huvudmän har arbetat för att forskning på covid-19 ska komma igång så snabbt som möjligt.

Studien CoVUm finansieras bland annat av SciLife. Umeå universitet står som huvudman. Samarbete planeras även med andra regioner i landet.

Kontakt

Johan Normark
Universitetslektor, specialistutbildad läkare (tjänstledig), universitetslektor, specialistutbildad läkare, universitetslektor
E-post
E-post