"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-17

Första litteraturvetenskapliga avhandlingen om Stig Larssons författarskap

NYHET Under två och ett halvt decennium har Stig Larsson varit verksam som konstnär. Nu läggs den första litteraturvetenskapliga avhandlingen om hans författarskap fram vid Umeå universitet.

Stig Larssons konstnärskap har varit både produktivt och omdebatterat. Han har publicerat ett fyrtiotal verk inom prosa, lyrik, dramatik och film. Dessutom har han arbetat som film- och teaterregissör, skrivit film och litteraturkritik, publicerat estetiskt orienterade artiklar om litteratur, film och konst samt varit ansvarig utgivare för filmtidskriften Kod och den estetiskt inriktade tidskriften Kris.

I Peter Berglunds doktorsavhandling Segrarnas sorgsna eftersmak, den första litteraturvetenskapliga avhandlingen om Stig Larssons författarskap, behandlas ingående hur en grundläggande tanke om att eftersträva något autentiskt starkt präglar Larssons estetiska tänkande och litterära skrivande.

I centrum för studien står romanerna Autisterna, Nyår, Introduktion och Komedin I som publicerades under åren 1979–1989. Tre centrala teman lyfts fram som särskilt betydelsefulla i dessa litterära verk: obetydliga och minimala fenomen, vardagliga och värdelösa företeelser, samt förnedring, våld och övergrepp. Dessa teman kan samtliga sättas i samband med Larssons återkommande autenticitetssträvan.

Stig Larsson föddes 1955 i Skellefteå och flyttade i början av 1960-talet till uppväxtstaden Umeå, där han bodde till mitten av 1970-talet. Sedan 1976 är han bosatt i Stockholm. Hans avsikt var länge att främst arbeta med film, men merparten av hans konstnärliga produktion har dock i praktiken kommit att ske inom de skönlitterära genrerna.

Den 22 januari försvarar Peter Berglund, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Segrarnas sorgsna eftersmak. Om autenticitetssträvan i Stig Larssons romaner. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Anders Ohlsson, institutionen för litteraturvetenskap, Lunds universitet.

Avhandlingen ges i samband med disputationen den 22 januari ut på Brutus Östlings bokförlag Symposion www.symposion.se

För information om avhandlingens innehåll kontakta

Peter Berglund
E-post: peter.berglund@littvet.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink