"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-27

Första omgången av satsningen att öka antalet kvinnliga professorer är klar

NYHET Sju kvinnliga forskare vid Umeå universitet får nu en chans att snabbare meritera sig till professorer. Det blir möjligt genom den satsning på kvinnliga forskare som beslutades förra hösten.
Universitetsstyrelsen beslutade då att avsätta sammanlagt 27,5 miljoner kronor, 15 miljoner till ekonomiskt stöd för kvinnors professorsmeritering och 12,5 miljoner för rekrytering av kvinnliga gästprofessorer.

Fördelningen av den första omgången är, efter den vetenskapliga bedömningsprocessen, nu klar. Sju kvinnliga forskare tilldelas totalt 4,25 miljoner kronor.

De sju forskarna är:

Ann-Catrine Edlund, institutionen för språkstudier Karin Viklund, institutionen för idé- och samhällsstudier, arkeologi Lillemor Lundin-Olsson, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik Britta Sethson, kemiska institutionen Tarja Oksanen, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Christine Hudson, statvetenskapliga institutionen
Agneta Hörnell, institutionen för kostvetenskap

Satsningen innebär att dessa sju under en viss tid, som varierar från 6 till 18 månader, kan minimera sina administrativa och pedagogiska uppdrag och ägna huvuddelen av sin tid till forskning för att fokusera på den vetenskapliga delen av meriteringen och på så vis snabbare uppfylla kraven för befordran till professor. När hela satsningen är genomförd kommer 20 till 25 kvinnor att ha fått den möjligheten.

– Det handlar om att stödja och relativt snabbt lyfta fram de kvinnor som i de närmaste är professorskompetenta. Det är oerhört glädjande att dessa redan mycket kompetenta forskare nu får möjlighet att koncentrera sig på sin professorsmeritering, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning tillika ansvarig för jämställdhetsfrågor vid Umeå universitet.

– Vi hoppas att vi genom detta relativt snabbt ska kunna höja antalet kvinnor som anställs som professorer. En ny utlysning kommer under hösten och de nya medlen blir tillgängliga från 1 juli 2011, berättar vicerektor Marianne Sommarin, som varit ansvarig för den vetenskapliga bedömningsprocessen.

Umeå universitet har 276 professorer, av dessa är 76 kvinnor. Andelen kvinnliga professorer har legat runt 20 procent de senaste åren. Trots det tillhör universitetet de lärosäten som har högsta andelen kvinnliga professorer.

Under åren 2005–2008 var 34 procent av de nya professorerna kvinnor. Universitet klarade därmed regeringens rekryteringsmål (minst 34 %) för perioden. Men Umeå universitet och dess styrelse höjde målet på egen hand till att minst 40 procent av de nya professorerna under perioden skulle vara kvinnor. Det målet uppnåddes inte, även om andelen nyanställda kvinnliga professorer år 2008 uppgick till 46 procent.

Kontaktpersoner:

Åsa Bergenheim, prorektor Tel: 090 -786 79 49 Mobil: 0702-58 88 29
E-post: aasa.bergenheim@adm.umu.se

Marianne Sommarin, vicerektor Tel: 090-786 60 30 Mobil: 070- 662 38 74
E-post: marianne.sommarin@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg