"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-22

Första professorn i Professionell utveckling

NYHET Nu är det klart med anställning av Umeå universitets och landets första professor i ämnet Professionell utveckling, och det är Martin Fahlström, Institutionen för klinisk vetenskap.

Martin Fahlström, Institutionen för klinisk vetenskap

15 maj beslutade Umeå universitets rektor att anställa Martin Fahlström som professor i Professionell utveckling (PU).

- Det är glädjande att Medicinska fakulteten nu får sin förste professor i det för alla hälso- och sjukvårdsyrken ytterst viktiga ämnet Professionell utveckling. Fakulteten har länge arbetat för att säkra och utveckla ämnet och här har inte minst Martin Fahlströms insatser inom läkarutbildningen och för enhetens forskning varit oerhört betydelsefulla. Att han nu blir professor är ett tydligt bevis på detta, säger Patrik Danielson, dekan för Medicinska fakulteten.

- Umeå har ända sedan 90-talet legat långt framme när det gäller Professionell utveckling. Både vad gäller utvecklingen av själva ämnet och moment i kurser genom hela läkarprogrammet, och nu med detta steg att tillsätta en professor, säger Magnus Hultin, programrådsordförande för läkarprogrammet.

Empatiskt förhållningssätt i kliniskt arbete

Professionell utveckling har sedan 80-talet växt fram och kan i grova drag sägas handla om kommunikation, bemötande, etik, självkännedom och ledarskap både mellan patient och vårdpersonal, och inom vårdteam. Målet är att studenterna ska utveckla ett empatiskt och professionellt förhållningssätt i det kliniska arbetet.

Vid omarbetningar av läkarprogrammet under de senaste 20 åren har Professionell utveckling fått en tydligare plats i läkarprogrammet. Professionell utveckling, med totalt närmare 18 hp, löper genom hela programmet med en stegvis progression. Det är tre heltidslärare, sju deltidslärare och bortåt 60 kliniska handledare som undervisar ca 1 300 läkarstudenter i ämnet.

På termin 10 kan studenterna dessutom välja att göra sitt examensarbete inom Professionell utveckling. Två av de studenter som valt att göra detta, är idag doktorander inom ämnet.

Mer forskning behövs

Från att PU huvudsakligen handlat om undervisning kommer nu forskningen att ta fart. Professuren innebär att Martin Fahlström kommer att ha möjlighet att fokusera mer på forskning och att handleda doktorander.

- Vi ska undervisa i det ämne vi forskar om och vi ska forska om det ämne vi undervisar i, säger Martin Fahlström. Forskning är helt nödvändigt för ämnets legitimitet inom akademin.

- Men det saknas sammanhållen forskning inom området idag. Min strategi är därför att öka intresset för PU och forskning hos studenterna, så att fler forskar, disputerar och sedan utvecklar ämnet vidare, säger Martin.

De fyra områden som har definierats som viktiga forskningsområden är bemötande, konsultation, ledarskap och reflektion/självkännedom.

Vem är Martin Fahlström?

Han är född och uppvuxen i Boliden, pluggade medicin i Umeå och fick läkarlegitimation 1985. Martin är specialistläkare inom Rehabiliteringsmedicin och Företagshälsovård. Han disputerade i Idrottsmedicin 2001 och blev docent i Rehabiliteringsmedicin 2008. I mitten av 90-talet blev han chef för Smärtrehab, NUS och senare började han med undervisning på läkarprogrammet i det som då kallades Tillämpad medicin och som sedan blev ämnet Professionell utveckling. 2013 blev han lektor och chef för Enheten för professionell utveckling.

Tidigt fascinerades han av teamarbete, det blev särskilt tydligt när han kom till ämnet Rehabiliteringsmedicin. Där utvecklades också ett starkt intresse av att förstå och hjälpa personer att fungera i den miljö de befinner sig, oavsett det handlar om arbete eller fritid. Den dåvarande professorn var intresserad av hälseneskador och Martin började fördjupa sig i skador inom idrotten, vilket också ledde till forskning och en avhandling om skador inom badmintonsporten.

Han har ett stort intresse för idrott och har spelat badminton på elitnivå. Badmintonintresset har följt med under åren och han är idag engagerad kliniskt och vetenskapligt i Internationella badmintonförbundet, samt nationellt i Riksidrottsförbundets antidopingarbete.

Bor: i Umeå
Familj: Gift, 3 egna barn, 2 bonusbarn, 1 svärson och 1 barnbarn
Fritid: Idrott i olika former, musik, mat och dryck

För mer information, kontakta gärna:

Martin Fahlström, Institutionen för klinisk vetenskap090-785 35 44
martin.fahlstrom@umu.se

Magnus Hultin, programrådsordförande för läkarprogrammet090-786 91 09, 070-388 60 72
magnus.hultin@umu.se

Redaktör: Lena Åminne